Teoreettisen kehyksen synty

Kiinalainen lääketiede on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Kehitykseen on vaikuttanut useiden erilaisten filosofisten ja uskonnollisten koulukuntien edustajia. Kiinassa kungfutselainen filosofia on ollut ajoittain kirjoitustaitoisen eliitin virallisena uskontona ja sen tapa kuvata ilmiöitä valtioon liittyvien symbolien kautta on vaikuttanut voimakkaasti esimerkiksi lääketieteen tapaan kuvata elinten ja elintoimintojen suhteita. Tämä vaikutus ilmenee voimakkaasti mm. viiden elementin teoriassa. Buddhalaiset ja osa taolaisista koulukunnista näkivät sairaiden hoitamisen tärkeänä osana uskontonsa harjoittamista. Näiden uskontojen edustajat vaikuttivat lähtemättömästi kiinalaisen lääketieteen teorian kehitykseen, ajatuksiin terveydestä sekä lääketieteellisiin ja hoidollisiin ideaaleihin. Useat merkittävät filosofiset koulukunnat ihannoivat pitkäikäisyyttä ja terveyttä, minkä vuoksi nämä ideaalit heijastuivat useissa kiinalaisissa kirjoituksissa, myös lääketieteellisissä. Riippumatta uskonnollisesta taustasta tai filosofisesta koulukunnasta, lääketiede on ollut hyvin arvostettua ja sen kehittämiseen ovat ottaneet osaa erilaisten kansanparantajien lisäksi aikansa kirjoitustaitoisen älymystön jäsenet erilaisine taustoineen.

Kiinalaisen lääketieteen teoriat ovat vuosituhansien synteesi erilaisista näkemyksistä. Asioista väiteltiin ja asioihin suhtauduttiin välillä hyvinkin kriittisesti. Kritiikki tulee hyvin esille mm. Sùwènin kappaleissa, jotka puhuvat aaveista. Kiinalaiset kirjoittajat osoittivat ajalleen poikkeuksellisen kehittynyttä kriittistä ajattelua mm. väitellessään jo 100 eaa. siitä voivatko sairaiden ihmisten näkemät henget olla oikeasti olemassa, vai syntyvätkö näyt vain siitä, että sairaus vaikuttaa mieleen ja miksi erilaiset sairaudet vaikuttavat mieleen ja harhoihin eri tavalla. Kirjallisten lähteiden perusteella lääkärit päätyivät siihen, että ainakin useimpien sairauksien yhteydessä mielen sekaannus nähtiin aaveita todennäköisempänä selityksenä näyille.

Säilyneistä kirjallisista lähteistä ilmenee, kuinka ilmiöiden välisten yhteyksien havaitsemisen jälkeen havainto yritettiin soveltaa vallitsevaan lääketieteen teoriaan ja teoriaa pyrittiin täydentämään uusien havaintojen myötä. Esimerkiksi yrttilääkkeiden kohdalla terveysvaikutus määriteltiin vaikutusten pohjalta, mutta teoriaa yrtin luonteesta tai vaikutuksesta sisäelimiin tarkennettiin sitä mukaa kun uusia käyttötarkoituksia havaittiin. Usein yrttien ominaisuuksia myös osattiin ennakoida teorian pohjalta ja niitä kokeiltiin mm. kulkutautien hoidossa.

Kiinalainenlaaketiede.fi -sivustolla esitetään erilaisia teorioita useilta ajanjaksoilta. Sivustolla esitetyt teoriat ovat tyypillisiä useille kiinalaisen lääketieteen suuntauksille. Joitakin merkittäviä uskonnollisfilosofisia kirjoituksia esitellään, mikäli ne helpottavat historiallisen kokonaisuuden hahmottamista. Sivustolla esitetyt teoriat eivät välttämättä kuvaa kiinalaista lääketiedettä sellaisena kuin se nykyään esiintyy.