Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Perinteinen kiinalainen lääketiede ja akupunktio

Sivusto on erikoistunut edistämään perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion tuntemusta Suomessa.

Akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen historiaa ja toimivuutta tutkitaan jatkuvasti useissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Lähivuosikymmeninä kiinalainen lääketiede on kehittynyt yhä lähemmäksi länsimaista lääketiedettä ja sen vaatimia tieteellisiä kriteereitä. Samalla sen taustalla olevat myytit ja symboliikka ovat jääneet hyvin vähäiselle huomiolle.

Suomessa toimii useita erilaisia kiinalaisen lääketieteen koulukuntia, joista osa on hyvin moderneja ja lääketieteeseen perustuvia, osa puolestaan käyttää yhä perinteisempää tapaa diagnosoida ja hoitaa asiakkaita. Riippumatta periaatteesta, molemmat lähestymistavat usein päätyvät samoihin vuosituhansien aikana hyväksi havaittuihin pisteisiin. Suomeen kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota ovat tuoneet lääkärit, Itä-Aasian tutkimukseen erikoistuneet filosofit, kiinalaisen lääketieteen asiantuntijat sekä useat muut aiheesta kiinnostuneet yksilöt koulutustaustasta riippumatta.

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion historia on syvällä myyttien ja uskomusten maailmassa. Akupunktio ja muut kiinalaisen lääketieteen hoitomuodot ovat kehittyneet perinteisistä hoitomuodoista. Ne ovat kehityksensä aikana yhdistyneet filosofialtaan osaksi hyvin vanhaa ja laajaa filosofista perinnettä, jota voitaisiin kutsua kiinalaiseksi filosofiaksi. Itse lääketiede on kehittynyt Kiinassa pitkälti empiriisenä ja "akateemisena" hoitoperinteenä, vaikka sen kehitykseen ovat vaikuttaneet osaltaan taolaisuudesta, buddhalaisuudesta, konfutselaisuudesta sekä useista eri kansanuskoista peräisin olevat ideat. Hoitoperinteen ikä ja erilaiset filosofista koulukunnista peräisin olevat terminologiat vaikeuttavat perinteisen akupunktion ymmärtämistä ilman laajempaa tuntemusta kiinalaisesta kulttuurista ja akupunktion taustalla vaikuttavista opeista. Sivuston tarkoituksena on esitellä klassikoista käännettyjen katkelmien avulla sitä filosofiaa, josta perinteinen kiinalainen lääketiede ja akupunktio ovat matkanneet kohti nykyisiä muotojaan.

Sivusto pyrkii myös esittelemään erilaisia akupunktion suuntauksia ja tarjoamaan tietoa akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen koulutuksista. Sivuston tarkoituksena ei kuitenkaan ole ottaa kantaa eri näkemyksiin tai uskomuksiin, vaan pääasiassa esitellä niiden muotoja ja historiaa.


Sivusto koostuu neljästä osasta:

  1. Kiinalainen lääketiede ja akupunktio -sivusto esittelee kiinalaista lääketiedettä.
  2. TaoTao-projekti on kansainvälinen kiinalaisen lääketieteen tutkimusalusta.
  3. Taoist Acupuncture -blogi tarkastelee akupunktion taustalla vaikuttaa taolaista filosofiaa.
  4. Kiinalaisen lääketieteen fb-keskusteluryhmä, joka on tarkoitettu hoitajille, opiskelijoille ja aiheesta enemmän kiinnostuneille.Sivua päivitetty: 07.10.2015 23:40