Kiinalainenlaaketiede.fi -sivusto

Verkkosivuston osoite on: https://kiinalainenlaaketiede.fi

Yleistietoa sivuston tietosuojasta

Kiinalainenlaaketiede.fi -sivustoa ylläpitää kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi. Sivusto toimii lisäksi Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK:n (myöhemmin Akatemia) sivustona. Molemmat tahot ovat kouluttajina ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina hyvin tarkkoja asiakkaidensa ja sivustolla vierailevien tietosuojasta.

Sivusto ei käytä kolmansien osapuolien analytiikka (esim. Google), joka paljastaisi analytiikkaa tarjoavalle palvelulle sivustolla vierailleiden lukemat sivut tai mahdolliset terveyteen liittyvät kiinnostuksenkohteet.

Sivustolle upotetut videot saattavat kuitenkin latautua muilta sivustoilta, kuten YouTube-palvelusta. Tällöin kyseinen palvelu saa tiedon videoon lataamiseen liittyen. Videoita saatetaan upottaa blogikirjoituksiin.

Akatemian koulutusklinikan ajanvarauksesta vastaa Valviran hyväksynnän saama Vello-palvelu. Ajanvaraus-sivulta asiakkaan yhteystiedot ja varaama palvelu päätyvät täten Vello Solutions Oy:n haltuun.

Verkkokauppa käyttää Klarnaa maksun välittäjänä. Verkkokaupassa kassalle siirtyminen lataa Klarnan palvelimilta javascript tiedoston. Maksutapahtuman hoitaa Klarna Bank AB, joka saa tiedot asiakkaan ostosta. Akatemia ei tallenna maksukortteihin liittyviä tietoja itselleen.

Kerätyt henkilötiedot ja syy tietojen keräämiseen

Kiinalainenlaaketiede.fi -sivusto ei käytä evästeitä seurantaan tai lisää sivulle muiden palveluntarjoajien tuottamaa seurantaa. Tiedot sivuston kävijöistä tallettuvat palvelimen lokitiedostoon. Sivusto käyttää Nginx-palvelimen oletusasetuksia, jolloin lokiin jää vierailtu sivu, vierailijan selaimen lähettämä selaintunniste sekä mistä osoitteesta vierailija tuli. Palvelin kierrättää lokitiedostot vuorokausittain ja säilyttää kierrätettyjä lokitiedostoja 7 päivää. Lokitiedostoista kerätään talteen kävijöistä anonymisoidut statistiikat sekä vieraillut sivut sivuston kehittämiseksi.

Selaintunnistetta käytämme arvioimaan sivuston tarvetta kehittää mm. mobiiliystävällisyyttä ja parantamaan sivuston lukemista erilaisilla laitteilla. Sivusto ei kerää käyttäjän gps-tietoja. Palvelimen lokeihin tallentuva ip-osoite kuitenkin paljastaa vierailijan operaattorin lisäksi mm. maan, josta vierailija tulee sivuille. Sivusto ei yhdistä tietoja yksittäisiin vierailijoihin.

Keräämällä yleistä statistiikkaa luetuista sivuista, selaimista sekä vierailijoiden määrästä, sivustoa voidaan kehittää ja sivuille voidaan lisätä paremmin lukijoita kiinnostavia artikkeleita.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Lokitiedostot säilytetään seitsemän päivää. Anonymisoitu kävijämäärää koskeva statistiikka säilytetään useamman vuoden. Anonymisoinnin vuoksi yksittäisen vierailijan käyntiin liittyviä tietoja ei voida tunnistaa tai poistaa statistiikan historiasta.

Rekisteröityneiden käyttäjien rekisteröintitiedot säilyvät sivustolla yhtä kauan kuin käyttäjän tiedot. Rekisteröitynyt käyttäjä voi muuttaa tai poistaa tietonsa sivuilta itse. Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden ja kuittien tiedot kuitenkin säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vaikka käyttäjän tiedot muuten poistettaisiin.

Kommentoidessasi blogikirjoitusta, sivustolle tallettuu sekä kommentti että sen metatiedot, kuten sähköpostiosoite, ip-osoite, nimimerkki sekä www-sivu, mikäli se on annettu. Vain nimimerkki ja www-sivu näkyvät sivuston ulkopuolisille vierailijoille. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin kommentti on odottamassa hyväksyntää tai se on hyväksyttynä näkyvillä sivustolla. Tiedot poistuvat kommentin poistamisen myötä tai jos käyttäjä pyytää niiden poistamista.

Oikeus omiin tietoihin

Mikäli käyttäjä tekee oman käyttäjätilin tai on jättänyt kommentin blogikirjoituksiin, käyttäjä voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistaan. Koostetiedosto sisältää kaiken henkilötiedon, jonka käyttäjä on itsestään antanut. Käyttäjä voi myös pyytää henkilötietojensa poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka on ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä säilytettävä.

Vierasblogin kirjoittajan tietosuoja

Mikäli käyttäjä lataa kuvan sivustolle, kuvaan mahdollisesti tallennettu paikkatieto (EXIF GPS) säilyy kuvassa. Sivuston vierailijat voivat ladata kuvan ja saada tietoonsa kuvan sijaintitiedot. Kameran asetuksista kannattaa ottaa sijaintitiedot pois käytöstä. Valmiista kuvasta ne voi poistaa useilla kuvankäsittelyohjelmilla.

Vierasblogit ovat julkisia ja sivustolla vierailevat näkevät blogikirjoituksen kokonaisuudessaan. Blogikirjoitukset poistetaan pyynnöstä. Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tilaamia ja maksamia blogikirjoituksia voidaan poistaa pyynnöstä, mikäli maksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Uutiskirjeet

Sivusto hoitaa sähköpostilistat ja uutiskirjeet oman palvelimensa kautta phplist-ohjelmistoa käyttäen. Sivusto ei anna mitään sähköpostiosoitteita ulkopuolisille palveluntarjoajille uutiskirjetilauksen yhteydessä. Uutiskirjeiden hallinta onnistuu mm. uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Käyttäjät voivat halutessaan poistaa tai muuttaa yhteystietonsa sekä hallinnoida tilaamiaan uutiskirjeitä itse.

Yhteydenotot

Sivuston yhteystiedoista löytyy useita sähköpostiosoitteita. Sähköposteista säilyy lakisääteinen arkistokopio kaksi vuotta, vaikka vastaanottaja poistaisi sähköpostin. Yritystoimintaan liittyviä sopimuksia sisältäviä sähköposteja arkistoidaan kirjanpidollisista ja muista juridisista syistä kauemmin. Yhteystiedot voivat säilyä vastaanottajan osoitekirjassa kunnes vastaanottaja poistaa ne.

Sähköpostiosoitteet mikael@ikivesi.net ja mikael@kiinalainenlaaketiede.fi ovat henkilökohtaisia, eikä niihin ole pääsyä muilla.

Akatemian muut kiinalainenlaaketiede.fi loppuiset sähköpostiosoitteet ovat sidoksissa Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK:n toimintaan ja osuuskunnalla on tarvittaessa pääsy niihin. Akatemian osoitteista akatemia@ ja laskutus@ ovat jaettuja sähköposteja. Akatemia@ osoite tulee Akatemian hallituksen tai sen sähköpostin käyttöön valtuuttamille jäsenille.

Opiskelijoille tehtävien palautusta varten luodut sähköosoitteet ovat jaettuja ja koevastaukset jakautuvat Akatemian kouluttajille.

Evästeet

Jättäessään sivustolle kommentin, käyttäjä voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Evästeellä vältetään tarve täyttää lomaketta uudelleen. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Käyttäjätilille kirjautuessa tai verkkokauppaa käyttäessä, sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään kirjautumistietoihoin ja näyttöasetuksiin sekä tallennetaan mm. verkkokaupan ostoskori. ”Muista minut” -toiminnolla evästeet säilyvät kahden viikon ajan.

Sivustoa voi käyttää, vaikka selain asetukset estäisivät evästeiden käytön. Ilman evästeitä verkkokauppa tai ajanvaraus eivät toimi oletetulla tavalla.

Klarna Bank AB ja Vello Solutions OY käyttävät myös omia evästeitään.

Koulutusklinikan asiakasportaali

Koulutusklinikan asiakasportaali ohjaa käyttäjän osoitteesen: https://openemr.kiinalainenlaaketiede.fi
Kaikki klinikan asiakastiedot on eristetty muista osista sivustoa. Asiakastietoja hallinnoidaan sairaalaohjelmistolla, joka täyttää terveystietojen säilyttämiseen liittyvät tietoturvakäytänteet. Klinikan asiakkaat voivat itse katsoa, mitä tietoja heistä on tallennettu, muuttaa suostumustaan tietojen käyttöön sekä katsoa, ketkä heidän tietojaan ovat kirjanneet tai katsoneet.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on hyvin tarkka potilastietoihin liittyvän lainsäädännön noudattamisesta ja opiskelijat perehdytetään terveysalan tietosuojakäytäntöön ja vaitiolovelvollisuuteen ennen klinikalle tuloa.

Laskutusta varten asiakkaan nimi ja osoite sekä käynnin yhteydessä tarjottu palvelu hintoineen syötetään laskutusohjelmistoon. Muita tietoja ei siirry laskutuksen puolelle. Myöskään ajanvaraus ei tiedä terveydentilaan liittyvistä asioista.

Käteismaksun yhteydessä kuitin saa käteisasiakas nimellä ilman henkilöivää tietoa. Maksupäätteen tuottajana iZettle saa tiedon maksuun liityvät tiedot, mutta ei esimerkiksi potilas- tai ajanvaraustietoja.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Henkilötietoja pyritään keräämään mahdollisimman vähän. Verkkokaupan ja uutiskirjeiden suhteen välttämättömät vain tiedot kerätään. Niiden tiedot siirretään suojatun liikenteen kautta ja ne tallettuvat tietokantaan, jonne on pääsy vain Akatemian henkilökunnalla.

Kolmansista osapuolista vain vaitiolovelvollisuuden sitoma kirjanpitäjämme näkee Akatemian liittyvissä laskuissa olevat osoitteet ja ostotiedot sekä laskua koskien laskutus@ osoitteeseen vastatut viestit. Mitään muita henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Tietoturvan parantamiseksi opetusalusta, potilastietokanta, uutiskirjeentilaajat ja pääsivuston käyttäjät säilytetään erillisissä järjestelmissä. Opetusalusta, potilastietokanta ja kiinalainenlaaketiede.fi -sivusto sulkevat automaattisesti pääsyn järjestelmään, mikäli salasana syötetään väärin liian monta kertaa.

Ohjelmistoja päivitetään säännöllisesti tietoturvan parantamiseksi.

Mikäli jokin osa järjestelmää kuitenkin altistuu tietomurrolle, informoimme asiasta niitä henkilöitä, joita tietomurto koskee. Käyttäjätilit voidaan sulkea käyttäjän tietojen suojelemiseksi tietomurtoyrityksissä. Tällöin tili joko palautetaan automaattisesti myöhemmin käyttöön tai informoimme tilin omistajaa sen uudelleen avaamisesta.

Lisätiedot

Lisätietoja tietoturvasta saa osoitteesta: admin@kiinalainenlaaketiede.fi