Kiinalaisen lääketieteen Akatemia

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on Suomen kiinalaisen lääketieteen huippuasiantuntijoiden muodostama yhteisö, jonka tavoitteena on kehittää Suomen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusta ja ammattikuntaa sekä lisätä yleistä kiinalaisen lääketieteen tuntemusta.

Akatemia järjestää ainoana kouluna Suomessa sairaalaympäristössä tapahtuvaa kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusta. Koulutukseen kuuluvat kliiniset harjoittelujaksot järjestetään Eiran sairaalan tiloissa toimivalla koulutusklinikalla.

Akupunktion peruskoulutuksen lisäksi Akatemia järjestää alan jatkokoulutuksia.