Visio ja arvot

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia ja siihen liittyvä opetusklinikka jakavat yhteisen vision ja eettiset arvot. Kiinalainen lääketiede on osa arvokasta maailman kulttuuriperintöä, joka on saanut alkunsa tuhansia vuosia sitten. Hoitoperinteen teorioita on muotoiltu menneisyydessä eläneiden, oman aikansa viisaimpien oppineiden toimesta. Perinteen taustalla ovat luontoa ja ihmistä tarkkailemalla havaitut lainalaisuudet, joita kirjattiin ylös sukupolvesta toiseen ennen modernin tieteen syntyä. Vaikka kiinalainen lääketiede on perinteestä kumpuava hoitomuoto, se on jatkanut kehittymistään koko olemassaolonsa ajan. Sen tieteellinen tutkimus ja todellisten käyttömahdollisuuksien selvitys on vasta käynnistynyt.

Kiinalaisen lääketieteen kehitykseen ovat vaikuttaneet sen historian aikana myös muut Itä-Aasian hoitoperinteet sekä Silkkitien myötä syntynyt kaupankäynti Lähi-idän ja Euroopan hoitoperinteiden kanssa. Nykyään se kehittyy yhdessä länsimaisen lääketieteen kanssa. Kehitys ei tarkoita juurien hylkäämistä vaan ymmärryksen laajenemista ja kokonaisuuden kunnioitusta. Kiinalaisen lääketieteen Akatemia ja osuuskunnan hoitajat arvostavat erilaisiin kulttuuriperinteisiin ja näkemyksiin perustuvia hoitomuotoja sekä modernin lääketieteen saavutuksia. Tuomalla menneisyyden opit nykyaikaan Akatemia pyrkii kehittämään kriittistä ja tieteellistä ajattelua sekä tukemaan hoitomuodon nykyaikaista tutkimusta ja integrointia terveydenhuoltoon, jolloin siitä tulee koko väestölle saavutettavampaa.

Akatemian tavoite on kehittää kiinalaiseen lääketieteeseen liittyvää koulutusta ja ammattitaitoa sekä edesauttaa kiinalaisen lääketieteen ja siihen liittyvien hoitomuotojen, kuten akupunktion ja yrttilääkinnän integroitumista osaksi Suomen terveydenhuollon kenttää.

Uuden oppiminen ja ammattitaidon kehittäminen

Sivu Sūn Sīmiǎon teoksesta Qiānjīnfāng 千金方. Lainatut kohdat korostettu.

Koulutus antaa pohjan ammattitaidolle ja jatkuva halu kehittyä alalla varmistaa asiakkaalle parhaan mahdollisen hoidon. Asenteena tämä on ensisijaisen tärkeää opettajille, hoitajille ja opiskelijoille. Yksi historian tunnetuimmista lääkäreistä, Sūn Sīmiǎo kirjoitti:

”Tyhmä opiskelee kolme vuotta ja sanoo, ettei taivaan alla ole sairautta, jota hän ei osaisi parantaa. Yritettyään kolme vuotta parantaa sairauksia hän ymmärtää, ettei taivaan alla ole yhtään keinoa, jolla hän osaisi [kaikki] sairaudet parantaa. Siksi viisaan täytyy ammentaa äärilleen lääketieteen lähteestä ja ponnistella eteenpäin väsymättä.”

Sūn Sīmiǎo (581-682) on hyvä esimerkki kiinalaiseen lääketieteeseen sopivasta asenteesta. Koko elämänsä ajan hän kirjasi ylös kiinalaisen lääketieteen perinnettä ja kiersi ympäri Kiinaa erilaisten opettajien luona etsiessään keinoja auttaa ihmisiä. Samaan aikaan hän yhdisti Kiinaan buddhalaisuuden mukana tulleita uusia hoitoja ja lääketieteellisiä keksintöjä. Hän uudisti yrttituntemusta, etsi selityksiä näkemyseroille ja pyrki ymmärtämään uusia oppeja, vaikka ne kuuluivat täysin erilaiseen perinteeseen.

Elinikäisen oppimisen hengessä Akatemia järjestää myös yleisöluentoja, joiden myötä kaikille avautuu mahdollisuus oppia lisää itsestään ja terveydestään.

Solidaarisuus ja hyväksyntä

Sūn Sīmiǎo jatkoi eettisiä ohjeitaan:

”Kun sairas tulee luoksesi hakemaan apua, et voi tarkastella hänen rikkauttaan tai köyhyyttään, vanhuuttaan tai nuoruuttaan, kauneutta tai rumuutta, inhoa, pitämistä tai ystävyyttä, kotimaisuutta tai ulkomaisuutta, tyhmyyttä tai viisautta. Kaikki ovat samanarvoisia ja heihin on suhtauduttava kuin sukulaisiin.”

Hoitotyöhön soveltuminen vaatii ihmisten kunnioittamista taustasta riippumatta. Myös opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen solidaarisuus on edellytys terveelle työ- ja oppimisyhteisölle. Koulumme vaalii kunnioittavan yhteistyön ideaalia myös suhteessaan vieraileviin luennoitsijoihin, yhteistyötahoihin sekä muihin kouluihin ja alan yhdistyksiin.