Jatko- ja täydennyskoulutukset

Akatemian jatkokoulutukset laajentavat käytössä olevia hoitokeinoja ja kehittävät yleistä ammattitaitoa. Akatemia järjestää tasokkaita kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion jatko-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia. Jatko- ja erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu pääasiassa peruskoulutuksen suorittanaille kiinalaisen lääketieteen ammattilaisille koulukunnasta riippumatta.

Jatkokoulutusten laajuudet vaihtelevat viikonloppukursseista useita viikkoja kestäviin kokonaisuuksiin. Erikoistumiskoulutukset kestävät yhden tai useamman lukukaiden. Kaikista koulutuksista saa opintopisteitä sekä todistuksen osallistumisesta.

Täydennyskoulutukset

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian järjestämä peruskoulutus on Suomen laajin kiinalaiseen lääketieteeseen keskittyvä koulutusohjelma. Peruskoulutuksen osioihin voivat osallistua myös muiden koulujen oppilaat. Mikäli koulutus on jäänyt kesken tai omassa koulutuksesta on jäänyt puuttumaan joitakin osioita, opintoja voi täydentää peruskoulutusryhmän mukana yksittäisinä osioina tai kokonaisina lukukausina. Myös kertaaminen mm. pistämistekniikoissa tai erilaisissa patologioissa yhdessä alan tutkijoiden kanssa on mahdollista suorittaa.

Opetusklinikalla myös muiden koulujen oppilaat voivat suorittaa kliinistä harjoittelua. Kansainväliset ETCMA:n koulutuskriteerit vaativat vähintään 500 tuntia ohjattua kliinistä harjoittelua. Akatemian koulutusklinikalle on mahdollista tulla täydentämään opintojaan kriteereitä vastaavaksi. Lisätietoja klinikasta löytyy Klinikkaosion alta.

 

Tulevat erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu vähintään kolmivuotisen kiinalaisen lääketieteen tutkinnon suorittaneille ammatinharjoittajille. Myös kiinalaisen lääketieteen opiskelijoita voidaan tietyin kriteerein ottaa mukaan opintoihin. Tammikuussa 2022 alkaa kaksi erikoistumiskoulutusta:

  • Tuina ja manuaaliset tekniikat erikoistumiskoulutus
  • Mei Rong – kosmeettiset hoitotekniikat erikoistumiskoulutus

 
Lue lisää täältä.