Tietoa Kiinalaisen lääketieteen Akatemiasta

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoiden, kouluttajien ja hoitajien yhteisö. Palveluitamme ovat kiinalaisen lääketieteen perus- ja jatkokoulutukset, erilaiset hoitopalvelut sekä kiinalaiseen lääketieteeseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Vuonna 2017 perustettu Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on kiinalaiseen lääketieteeseen ja akupunktioon erikoistunut yhteisö, jonka tarkoituksena on kehittää kiinalaisen lääketieteen koulutusta ja yrityskulttuuria. Akatemia syntyi tarpeesta koota yhden pöydän ääreen Suomessa vaikuttavia alan huippuosaajia sekä suunnitella ja järjestää jatkokoulutusta ympäri maailmaa toimivien tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Yrityksen toiminta keskittyy kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusten järjestämiseen ja kehittämiseen sekä kiinalaisen lääketieteen tunnettavuuden parantamiseen yleisöluentojen ja julkaisujen myötä. Kouluttajina toimivat alansa huiput Suomesta ja ulkomailta.

Akatemian opetusklinikka toimii Eiran sairaalan tiloissa, Helsingissä. Opetusklinikalla hoitavat ja opettavat pitkän uran tehneet ammattilaiset. Koulutusklinikka tarjoaa mahdollisuuden Akatemian oppilaille kehittää kliinistä osaamistaan. Myös muilta kouluilta valmistuneet oppilaat voivat hakea täydentämään kliinisen harjoittelun osiota. Muilta kouluilta tulevien opiskelijoiden on ensin osoitettava hoitotyöhön liittyvät taitonsa, ennenkuin voivat aktiivisesti osallistua hoitotyöhön opetusklinikalla.

Koulutuksen ohella yhteisö edistää kiinalaisen lääketieteen tutkimusta ja yhteistyötä lääketieteellisten tahojen sekä yliopistojen kanssa järjestämällä mm. tutkimukseen liittyviä seminaareja ja julkaisemalla tutkimuskirjallisuutta.