Tietoa Kiinalaisen lääketieteen Akatemiasta

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK on kiinalaisen lääketieteen asiantuntijoiden, kouluttajien ja hoitajien ammattiosuuskunta. Palveluitamme ovat kiinalaisen lääketieteen perus- ja jatkokoulutukset, erilaiset hoitopalvelut sekä kiinalaiseen lääketieteeseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Vuonna 2017 perustettu Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on kiinalaiseen lääketieteeseen ja akupunktioon erikoistunut yhteisö, jonka tarkoituksena on kehittää kiinalaisen lääketieteen koulutusta ja yrityskulttuuria. Osuuskunta syntyi tarpeesta koota yhden pöydän ääreen Suomessa vaikuttavia alan huippuosaajia sekä suunnitella ja järjestää jatkokoulutusta ympäri maailmaa toimivien tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Osuuskunnan toiminta keskittyy kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusten järjestämiseen ja kehittämiseen sekä kiinalaisen lääketieteen tunnettavuuden parantamiseen yleisöluentojen ja julkaisujen myötä. Osuuskunnan kouluttajat ovat alansa huippuja Suomesta ja ulkomailta.

Akatemia ja sen opetusklinikka toimivat Eiran sairaalan tiloissa, Helsingissä. Opetusklinikalla hoitavat ja opettavat pitkän uran tehneet ammattilaiset. Koulutusklinikka tarjoaa mahdollisuuden Akatemian oppilaille kehittää kliinistä osaamistaan. Myös muilta kouluilta valmistuneet oppilaat voivat hakea täydentämään kliinisen harjoittelun osiota. Muilta kouluilta tulevien opiskelijoiden on ensin osoitettava hoitotyöhön liittyvät taitonsa, ennenkuin voivat aktiivisesti osallistua hoitotyöhön opetusklinikalla.

Koulutuksen ohella osuuskunta edistää kiinalaisen lääketieteen tutkimusta ja yhteistyötä lääketieteellisten tahojen sekä yliopistojen kanssa järjestämällä mm. tutkimukseen liittyviä seminaareja ja julkaisemalla tutkimuskirjallisuutta.