Peruskoulutusten kouluttajat

 

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia kokoaa Suomen parhaita kouluttajia saman katon alle. Kouluttajillamme on omat erikoisosaamisen alueensa ja heillä on erilaisia lähestymistapoja hoitamiseen ja opettamiseen. Akatemialla arvostamme avoimuutta ja kunnioittamme kiinalaisen lääketieteen monia eri näkemyksiä ja koulukuntia. Meille on tärkeää, että opiskelijat saavat laadukasta opetusta usealta eri opettajalta, sillä kiinalainen lääketiede on laaja kokonaisuus, jonka eri puolista ja lähestymistavoista löytävät pikkuhiljaa opintojen edetessä oman näkemyksensä ja hoitotapansa.

Koulullamme on vakituisen opetushenkilökunnan lisäksi runsaasti vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Mikael Ikivesi

”Mikael on innostava opettaja ja kiinalaiseen lääketieteeseen vahvasti perehtynyt monipuolinen osaaja. Hänellä on kyky saada filosofia ymmärrettäväksi liittämällä teoria käytäntöön esimerkkien avulla – tällöin teoria saa kosketuspintaa elävään elämään ja tulee ymmärrettävään muotoon. Mikaelin innostus ja perehtyneisyys kiinalaiseen lääketieteeseen tekee oppitunneista mielenkiintoisen matkan opetettavaan aiheeseen, jota huomaa prosessoivansa vielä pitkään oppitunnin jälkeen. Vanhat tekstit aukeavat elämään ja samoin filosofia avautuu pikku hiljaa pala palalta rakentuen – yhdistyen saumattomasti nykyhetkeen.”
– Minna Salminen

Erikoisosaaminen

Rakastunut klassikoihin, kultivaatioperinteeseen, sinologiaan ja kiinalaisen lääketieteen historiaan

Mikaelin intohimoina ovat kiinalaisen lääketieteen ja taolaisen kultivaatioperinteen klassikot sekä niiden tutkiminen. Hän tutkii erilaisten traditioiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurikontekstia, jossa erilaiset hoitokäytänteet ja filosofiat ovat syntyneet. Häntä kiinnostaa juuri se, miksi ja miten erilaiset näkemykset syntyivät, miten ne kohtasivat ja mikä niissä on toimivaa missäkin tilanteessa.
Hänen erikoisuutenaan on laaja tuntemus taolaisesta kultivointiperinteestä ja sen vaikutuksista kiinalaisen lääketieteen kehitykseen. Kirjassaan Nèiguān – Sisäinen katselu taolaisessa perinteessä hän tarkastelee varhaisten taolaisten mindfulness-harjoitteiden kehittymistä ja yhteyttä lääketieteelliseen traditioon. Häntä kiehtoo kiinalaisen lääketieteen käyttö henkisen kasvun tukena ja hoitomuotona erilaisissa henkisissä ongelmissa.
Filosofisen puolen lisäksi hän on kiinnostunut tutkimaan Kiinan klassisessa kirjallisuudessa esitettyjen hoitomallien ja yrttien käyttömahdollisuuksia myös modernissa kliinisessä klinikkatyössä. Hän seuraa jatkuvasti uusinta lääketieteellistä tutkimusta akupunktiosta ja kiinalaisesta lääketieteestä. Lisäksi hän kartoittaa Suomen kasvillisuuden käyttöä kiinalaisen lääketieteen historiassa sekä yrttien käyttömahdollisuuksia sairauksien hoidossa nykyään.

Käännöstensä ja kiinalaisen lääketieteen tuntemuksensa vuoksi hänet on kutsuttu kahdesti puhumaan maailman merkittävimpään taolaisten mestareiden ja taolaisuuden tutkijoiden konferenssiin (International Taoist Forum) kutsujina Ren Farong (silloin Chinese Taoist Associationin puheenjohtaja) ja Wang Zuo’an (China Religious Culture Communication Association, johtava virkamies). Hänet on myös valittu kiinalaisen lääketieteen maailman kattojärjestön (World Federation Of Chinese Medicine Societies) tutkimuskomitean varapuheenjohtajaksi.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja

Luottamustoimet:
2022-2023 Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry, tutkimusvastaava
2016-2020 World Federation Of Chinese Medicine Societies, tutkimuskomitean varapuheenjohtaja
2018-2019 Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry, puheenjohtaja
2017 Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, varapuheenjohtaja
2015-2017 Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, puheenjohtaja
2015-2023 Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry, hallituksen jäsen

Koulutushistoria:
2016-2019 Middlesex University London & NCA
2007-2008 Koulutettu hieroja, Hesote (nyk. Stadia)
2003-2007 Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, Asociación Hispano Americana de Acupuntura Beijing `84 ja Escuela de medicina tradicional oriental Neijing, Helsinki ja Espanja

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358 50 594 9025
Sähköposti: mikael@kiinalainenlaaketiede.fi

 

 

Francisco Salvatierra

”Francisco on hyvä ja asiantunteva opettaja. Hänellä on laaja tuntemus eri hierontatekniikoista ja akupunktiosta. Hän opettaa käyttäen useampia metodeja, jotta kaikilla on mahdollisuus oppia. Häntä on helppo lähestyä ja kysyä samaa asiaa useampaan kertaan sillä hänessä on lämpöä ja huumoria. Hyvän hänestä tekee se, että hän rakastaa työtään ja välittää oppilaistaan.”
– Marjo von Bell

Erikoisosaaminen

Kun mieli ja keho kohtaavat

Kun mieli ja keho kohtaavat
Franciscoa on aina kiehtonut kehon fyysisen- ja psyykkisen puolen yhteys. Kiinalaisessa lääketieteessä häneen teki suuren vaikutuksen, kuinka näitä kahta ei pidetä erillään, kuten länsimaalaisessa lääketieteessä on tapana, vaan ihminen nähdään yhtenä saumattomana kokonaisuutena. Näin ollen mikä tahansa toimintaa häiriöittävän tekijän korjaaminen ja tasapainottaminen perustuu siihen, että kaikki ihmisessä, mieli ja keho, ovat yhteydessä toisiinsa.

Hän on opiskelut useita Kiinassa käytössä olevia tekniikoita, kuten akupunktiota, moksibustiota, kuppausta, tuina-hierontaa ja fytoterapiaa. Hoitotyössään hän on erikoistunut etenkin hierontatekniikoihin, joissa hän yhdistää rentoutus- ja lihasten kuntouttamiseen liittyviä tekniikoita länsimaisesta ja kiinalaisesta lääketieteestä. Hän yhdistelee kiinalaisen lääketieteen ja länsimaisen lääketieteen lisäksi japanilaista shiatsua ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi mukaillen asiakkaiden ja opiskelijoiden tarpeita. Opettaessaan hän osaa pitää asiat erillään ja keskittyä opetettavaan tekniikkaan, mutta oppilaan edetessä hän pystyy näyttämään jatkuvasti erilaisia tapoja hoitaa vastaantulevia tilanteita.

Hänen laaja kokemuksensa erilaisten urheiluvammojen ja kroonisten kipujen hoidosta sekä syvä kiinnostuksensa stressin ja muiden mielentilojen vaihteluiden vaikutuksesta kehoon, tarjoaa ainutlaatuisen lähestymisen kehon käsittelyyn. Hänestä mikään kiputila ei synny sattumalta, vaan on aina olemassa joku aiempi syy, miksi loukkaantuminen tapahtuu sillä hetkellä, eikä esimerkiksi jonain toisena hetkenä. Tämän vuoksi on tärkeää löytää syy tapahtuneelle eikä vain keskittyä itse oireeseen.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja

Koulutushistoria:
2017 Hieronta Akatemia
2012-2013 Shiatsu jatko-opintoja
2012 Shiatsu peruskurssi
2007-2008 Klassinen hieronta
2007 Tuina, Cenac, Espanja
2007 Akupunktioanestesia, sähkö-akupunktio
2007 Aurikuloterapia (korva-akupunktio)
2004-2008 Kiinalaisen lääketieteen terapeutti, Cenac, Espanja

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358 44 015 5514
Sähköposti: francisco@kiinalainenlaaketiede.fi

 

 

Taina Alakulppi

”Aloitin kiinalaisen lääketieteen opiskelun Tainan johdolla syksyllä 2016. Tainan asiantuntevuus, intohimo aiheeseen ja mielenkiintoiset, omakohtaiset tarinat Kiinasta tekivät heti vaikutuksen, ja pirteä opetustyyli tempasi minut alusta alkaen mukaan kiinalaisen lääketieteen maailmaan. Taina osaa soveltaa opetuksessaan mielestäni loistavasti kiinalaisen lääketieteen oppeja suomalaiseen arkeen sopiviksi, ja olen saanut häneltä runsaasti yksilöllisiä vinkkejä oman elämäni tasapainottamiseen aina riippuen vallitsevasta elämäntilanteesta ja vuodenajasta, joita sovellan arjessani edelleen. Sain Tainalta myös loistavia kirjasuosituksia kiinalaisen lääketieteen omatoimiseen opiskeluun. Lisäksi persoonana Taina on lämminhenkinen ja ihmisläheinen, joka tekee hänestä helposti lähestyttävän, ja kokemukseni myös Tainan tekemästä akupunktiohoidosta ja kuivakuppauksesta ovat olleet miellyttäviä ja energisoivia, ammattilaisen ottein.”
– Marianna Ahonen

Erikoisosaaminen

Sydäntä lähellä naisten ja lasten terveys

Tainan erityisenä kiinnostuksen ja innostuksen kohteena ovat kaikki naisten ja lasten terveyteen liittyvät kiinalaisen lääketieteen osa-alueet.

Tainalle hedelmällisyyden parissa haasteita kohtaavien potilaiden hoito on erityisen kiinnostavaa, koska heidän kanssaan hoito on aina hyvin kokonaisvaltaista ja onnistumiset ovat aina erityisen palkitsevia. Naisten terveydenhoidon alle läheisesti liittyvät myös kuukautiskierron, hormonaalisten häiriöiden, vaihdevuosiongelmien ja erilaisten emotionaalisten epätasapainotilojen hoitaminen.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja

Luottamustoimet:
2017- ETCMA Honorary Secretary, ETCMA Executive Committee Member
2016- FinnAcu ry, varapuheenjohtaja
2016- Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, hallituksen jäsen
2015- FinnAcu ry, hallituksen jäsen

Koulutushistoria:
2016- Middlesex University London & NCA, Masters Degree in Advanced Oriental Medicine
2013-2015 Beijing University of Chinese Medicine
2010-2013 Interpraxis, Kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja
2012-2013 Koulutettu hieroja, Keskuspuiston Ammattiopisto

 

 

Lisa Ahlström

Lisa is a passionate practitioner, educator and researcher of Acupuncture
and Oriental Medicine.

She earned her Master’s and Doctorate degree from Emperor’s College of Traditional Oriental Medicine in Santa Monica, the number one rated acupuncture school in California, there she also served most recently as their Associate Dean of Clinical Education.

Her practice focuses on the Digestive System as the root of all our Acquired Health, specializing in Digestive Disorders and Gastro-Intestinal Health, Chronic Stress Management, Women’s Health and Psycho-Emotional Disorders that compromise quality of life.

Ote CV:sta

Perinteisin kiinalaisen lääketeiteen tohtori, DAOM

Luottamustoimet:
2018- Finnacu RY:n hallituksen jäsen
2016 Associate Dean of Clinical Education, Emperors College
2014-2016 Clinic Manager, Emperors College

Koulutushistoria:
2014-2016 Doctor of Acupuncture and Oriental Medicine, Emperor’s College Of Traditional Oriental Medicine
2009-2014 Master of Acupuncture and Oriental Medicine, Emperor’s College Of Traditional Oriental Medicine

 

 

Eili Gray

Eili kiinnostui kiinalaisesta lääketieteestä, koska siinä nähdään potilas uniikkina yksilönä, oman historiansa ja tapojensa jatkumona. Holistinen lähestymistapa tuntui oikealta ihmisen terveydentilan tutkimiseen ja parantamiseen. Yli 30v. uransa aikana hän on saavuttanut erittäin laajan osaamisen kaikista kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista. Hän suosii hoidoissaan akupunktiota ja ravitsemusta. Pitkän uran aikana monipuoliset potilaskohtaamiset ovat syventäneet hänen osaamistaan esimerkiksi hedelmällisyyshoidoissa, suolisto-ongelmissa, kolmoishermosäryissä, iho-ongelmissa, allergioissa ja erilaisissa masennuksissa.

Erikoisosaaminen

Eili on toiminut kiinalaisen lääketieteen asiantuntijana Eiran sairaalassa 90-luvulta lähtien. Hän on saanut oppia useilta alamme huipuilta, kuten WFASin (maailman akupunktion kattojärjestö) puheenjohtajalta, professori Liu Baoyanilta. Hän on opettanut akupunktiota ja erilaisia pistotekniikoita eri kouluilla sekä opettanut ammattilaisille vaativampia tekniikoita kuten mm. tulineulaa.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija

Luottamustoimet:
1987- Aktiivisena Finnacu RY:n toiminnassa eri rooleissa.
Eili on ollut perustamassa Suomen Kiinalaisen Lääketieteen Liiton Ry:tä (SKILL) ja toiminut sen hallituksessa.

Koulutus ja työhistoria:
Kouluttajana akupunktiokoulu Interpraxis Oy:ssä
Pitänyt vastaanottoa Eiran lääkäriasemalla vuodesta 1993.
1993 valmistunut kiinalaisen lääketieteen asiantuntijaksi (IHP ry nykyinen FinnAcu)
Aloitti kiinalaisen lääketieteen opiskelun v.1985

 

 

Juho Sammalkorpi

Juhoa kiehtoo kiinalaisessa lääketieteessä sen yhdistelmä kokonaisvaltaisuutta, järjestelmällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Vaikka kyseessä on hyvin vanha järjestelmä, on sillä vielä nykypäivänäkin paljon tarjottavaa terveytemme hoidossa.

Erikoisosaaminen

Yksi kiinalaisen lääketieteen vahvuuksista on se, että ero terveyden ja sairauden välillä ei ole mustavalkoinen vaan sisältää paljon harmaan sävyjä. Tämä antaa hyvät työkalut ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kiinalaisen lääketieteen käsitteistö on myös erittäin hyödyllinen, mitä tulee monien kroonisten sairauksien ymmärtämiseen ja hoitamiseen. Juho kokeekin kiinalaisen lääketieteen olevan vahvimmillaan tämäntyyppisissä tilanteissa.

Diagnoosimenetelmistä erityisesti pulssidiagnoosi on lähellä Juhon sydäntä. Tätä menetelmää pidetään usein vaikeasti opittavana, mutta Juho kokee että oikeanlaisen opetuksen myötä pulssidiagnoosi ei ole erityisen hankala oppia. Klinikkaohjauksessa hän haluaa auttaa opiskelijoita ymmärtämään tätä menetelmää paremmin.

Perinteisen akupunktion ja yrttilääkinnän lisäksi Juho on perehtynyt myös uudempiin akupunktion sovellutuksiin (esim. Motor point -akupunktio, balance method), joita hän käyttää erityisesti kivun hoidossa. Kivun hoito on toinen tärkeä kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion sovelluskohde, ja Juho kokee että akupunkturistina on erittäin hyödyllistä hallita kivun hoito hyvin.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen terapeutti

Koulutushistoria:
2016,2017 Medical pulse diagnosis (MPD) seminaarit
2013-2014 Qi & Body shiatsu, tasot 1 & 2
2010-2014 International school of acupuncture ISA, Kiinalaisen
lääketieteen terapeutti

 

 

Helena Kymäläinen

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen kokonaisvaltainen lähestyminen sekä kehon ja mielen erottamaton yhteys terveyden ylläpitämisessä ja paranemisessa kiehtovat Helenaa suuresti. Kiinalaisen lääketieteen moninaiset hoitomenetelmät innostavat häntä. Helena käyttää hoidoissa pääasiassa akupunktiota, kosmeettista akupunktiota, Guolin Qigongia, moksahoitoja ja ravinto-ohjeistusta.

Erikoisosaaminen

Helena on erikoistunut Guolin Qigong ohjaukseen. Hän antaa yksilökohtaisia harjoituksia kunkin terveydentila mukaan päämääränä aktivoida sisäistä energiaa palauttamaan ja ylläpitämään kehon omaa luontaista harmoniaa ja siten terveyttä. Guolin Qigong on itsehoitomenetelmä ja sitä käytetään monenlaisten sairauksien tukihoitona. Olennaisena siinä ovat erilaiset kävely-, liike-, mielikuva ja hengitysharjoitukset.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija

Guolin Qigong terapeutti ja ohjaaja
Steinerkoulun luokanopettaja
Finnacu RY:n hallituksen jäsen

Koulutushistoria:
2015- 2017 Guolin Qigong TCM Akademie
2007- 2010 Perinteisen kiinalaisen lääketieteen instituutti
1981-1984 Snellman- korkeakoulu

 

 

Pauliina Reunanen

Consultation also in English.
Consultation possible en Français

Pauliina on tehnyt asiakastyötä erilaisissa työpaikoissa ja eri aloilla viimeiset 30 vuotta. Hän on asunut yli 10 vuotta ulkomailla ja tottunut tekemään töitä monenlaisten ihmisten kanssa monenlaisissa eri tilanteissa. Akupunktiota hän on tehnyt kokopäiväisesti valmistumisesta lähtien. Asiakastyö, erityisesti asiakkaan ymmärtäminen ja kuuleminen ovat hänen mielestään kaiken alku ja juuri.

Erityisosaaminen

Pauliina on hoitanut vuosien varrella hienoin tuloksin kaikenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaivoja ihan pienistä vauvoista ja lapsista, 93 vuotiaaseen vanhimpaan asiakkaaseen saakka. Hän on hoitanut paljon lapsettomuuspotilaita aivan ihanin tuloksin samoin kuin lievät alakulot, unettomuudet, ahdistukset ja paniikkihäiriöt ovat hoituneet hienosti. Mutta samalla tavalla hän hoitaa kaikkia vaivoja ja ongelmia ja pystyy auttamaan monella tavalla. Pauliina on intohimoinen opiskelija ja kouluttaa itseäni kokoajan ja haluaa olla omalta osalta mukana kehittämässä Kiinalaista lääketiedettä Suomessa ja Euroopassa.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija

Luottamustoimet:
KAY (Klassisen Akupunktion Yhdistys 2010-, ollut puheenjohtajana 5 vuotta ja nyt hallituksen jäsenenä)
SKILL (Suomen Kiinalaisen Lääketieteen Liitto) oli mukana hallituksessa monta vuotta

Koulutushistoria:
2006 MBA (Henley University UK)
2014 ISA (International School of Acupuncture)
2016-2018 Terveydenhoitajan koulutus (Laurea AMK, ei ole valmistunut)

 

 

Ann Rose

Ann on alkujaan toimittaja ja kun hän muutaman kerran akupunktiota kokeiltuaan totesi hoidot toimiviksi, hän halusi selvittää kiinalaisen lääketieteen toimintaperiaatteet. Lopputuloksena oli uuden opiskelu ja ammatinvaihto.
Itämainen ajattelu oli Annille tuttua jo entuudestaan, sillä hän on harrastanut taidoa, aikidoa ja qigongia.

Erityisosaaminen

Valmistuttuaan akupunkturistiksi Ann on jatkanut itämaiseen hoitoperinteeseen syventymistä. Hän on kiinnostunut erityisesti kehon ja mielen yhteydestä sekä elämän ihmeestä. Havainnointi, palpointi ja kosketus ovat tärkeä osa hoitamista. Annillä on vankka kokemus tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitamisesta sekä kosmeettisesta akupunktiosta ja mikroneulauksesta. Hän on myös luontaistuoteneuvoja.
Ann puhuu Suomen lisäksi sujuvasti englantia ja ruotsia, ja on toiminut tarvittaessa myös tulkkina.

Ote CV:sta

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja, qigong-ohjaaja

Koulutushistoria:
2010-2013 Interpraxis, Kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja
2014 Koulutettu hieroja, Lahden hierojakoulu
Jatko- ja täydennyskoulutukset kouluttajina mm. Lillian Pearl Bridges, Yair Maimon, Suzanne Rubidoux, Hamid Montakab, Jani White, Radha Thambirajah, Amanda Shayle, Andy Harrop ja Miguel Rodriguez.