Kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteerit

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutuksia varten on luotu kaksi perustavanlaatuista kriteeristöä. Toinen, aikaisempi kriteeristö on tehty Maailman terveysjärjestön WHO:n ja kiinalaisten yliopistojen toimesta. WHO:n kriteeristön mukainen laajuus kiinalaisen lääketieteen koulutukselle on 2460 lähiopetustuntia.

Nykyisin Euroopassa käyössä oleva kriteeristö on luotu Euroopassa soveltaen ja laajentaen WHO:n minimivaatimuksia paremmin Euroopan alueelle soveltuviksi. Yrtteihin liittyvän lainsäädännön vuoksi yrtteihin liittyää koulutuksen määrää on supistettu, mutta harjoittelun ja teorian määrä on laajennettu runsaasti. ETCMA:n nykyisten koulutuskriteerien mukaisen koulutuksen kesto on minimissään 3600 opetustuntia, jotka jakautuvat seuraavasti:

  • Kiinalaista lääketiedettä 1600 tuntia
  • Klinikkaharjoittelua 1200 tuntia
  • Lääketiedettä 800 tuntia

Kriteerien tarkoituksena on varmistaa tehokas ja turvallinen kiinalaisen lääketieteen mukainen hoito sekä mahdollisuus jatko-opintoihin mm. maisterinkoulutuksissa. Lisätietoja akupunktiokoulutusten kriteereistä löytyy ETCMA:n julkaisusta.

Suomessa kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteereitä alunperin ylläpitämään perustettu Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto (SKILL) ry, on julkaissut omat kriteerinä vuonna 2010. SKILL ry:n kriteerit eivät kuitenkaan riitä täyttämään ETCMA:n ja WHO:n suosituksia alalla tarvittavasta peruskoulutuksesta. Tällä hetkellä yhdistyksistä ainoastaan Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu) noudattaa kansainvälisiä kriteereitä akupunktiokoulutuksen suhteen.

Tarkemmat kuvaukset akupunktioon liittyvistä koulutuskriteereistä löytyvät täältä.