ETCMA

ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) on vuonna 2001 perustettu yhdistys, joka nykyään edustaa 25 yhdistystä ja yli 14,000 kiinalaisen lääketieteen ammattilaista. ETCMA ylläpitää akupunktiokoulutusten koulutuskriteeristöä. ETCMA:n tarkoituksena on saada Eurooppaan yhtenäiset koulutuskriteerit ja toimintamallit kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion harjoittamiselle sekä parantaa kiinalaisen lääketieteen tunnettavuutta ja asemaa jäsenmaiden lainsäädännössä. Tavoitteena on myös luoda vahva pohja ammattin vakiinnuttamiseksi yhtenä terveydenalan varteenotettavana hoitomuotona sekä tulevaisuudessa mahdollistaa ammatillinen liikkuvuus jäsenmaiden välillä.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian koulutukset noudattavat ETCMA:n suosituksia koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Akatemia tekee yhteistyötä yhdistysten, koulujen ja yliopistotutkijoiden kanssa ympäri maailmaa.

Suomessa ETCMA:n ainoa jäsenyhdistys on Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu).