Osuuskunnan jäsenyys

Koulutettujen akupunktiohoitajien osuuskunnan hallitus arvioi kaikki jäsenhakemukset ja tekee päätökset jäseneksi hyväksymisestä. Osuuskunnan jäsenyyttä voivat hakea kouluttajat, hoitajat sekä Akatemian opiskelijat. Osuuskunnan jäsen voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian puolella toimivat ansioituneet kiinalaisen lääketieteen kouluttajat. Vakituisilta kouluttajilta vaaditaan laajaa ammattitaitoa sekä käytännön kokemusta hoitotyöstä. Kouluttajat suunnittelevat ja pitävät koulutuksia Eiran sairaalassa sijaitsevalla opetusklinikalla sekä opettavat etäkoulutuksia online-koulutusalustan kautta. Pidempiin perus- ja jatkokoulutuksiin liittyvien osien vastuuta jaetaan kunkin kouluttajan erikoisosaamisen mukaisesti. Lyhyiden, viikonloppukoulutusten tai perus- ja jatkokoulutuksissa vierailevien luennoitsijoiden ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä. Myös osuuskunnan ulkopuoliset luennoitsijat voivat tarjota koulutuksiaan Akatemian kautta järjestettäväksi. Koulutuksiin liittyvät ideat arvioi Akatemian koulutussuunnittelija yhdessä hallituksen kanssa.

Osuuskunnan alla toimivat kiinalaisen lääketieteen terapeutit, jotka tekevät hoitotyötä joko Akatemian omalla opetusklinikalla tai jäsenten ylläpitämillä klinikoilla ympäri Suomea. Akatemian kautta valmistuvilla on mahdollisuus liittyä osuuskuntaan opiskelijajäseninä jo opiskelun aikana tai vakituiseksi jäseneksi valmistuttuaan. Myös muualla valmistuneita ETCMA:n koulutuskriteerit täyttäviä hoitajia voidaan ottaa osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunta voi tarjota jäsenen tarpeesta riippuen palveluita kuten kirjanpidon, palkanmaksun, laskutuksen, kassajärjestelmän, kotisivut, ajanvarauksen, potilaskortiston, markkinointitukea sekä jatkokoulutusta. Tärkeimpänä etuna on ammattilaisten yhteisö, jossa kaikki pyrkivät yhteistoiminnalla kehittämään kiinalaisen lääketieteen kenttää Suomessa ja Euroopassa. Osuuskunta mahdollistaa myös kevytyrittäjyyden ja osa-aikaisen hoitotyön tekemisen oman asiakaskunnan keräämiseksi ennen oman yrityksen perustamista.

Jäsenyydestä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: osuuskunta@kiinalainenlaaketiede.fi