Akupunktioneulat ja niiden alkuperä

Akupnktioneula, johon on kiinnitetty moxaa.

Akupunktioneulojen historia

Kiinalaisen lääketieteneen käyttämien neulojen historia on tuntematon. Todennäköisesti niiden käyttö on kehittynyt kivillä tehdyistä suoneniskentää muistuttavista hoitomuodoista. Monissa hyvin vanhoissa teksteissä käytetään usein verenvuodatukseen liittyvää merkkiä nykyisen (metallisella) neulalla tehtävän piston sijaan. Myös muinaisia kehotuksia metallisien neulojen käyttöön siirtymiseksi on säilynyt. Todennäköistä on, että ensimmäiset neulamaiset akupunktio välineet ovat olleet kasviperäisiä piikkejä sekä kalanruotoja. Varhaisimmat tunnetut metalliset akupunktioneulat ovat noin 1mm paksuisia kultaneuloja, jotka ovat peräisin Mănchéngin hautalöydöstä uodelta 113 eaa.

Akupunktio ei ole aina tarkoittanut vain neuloilla akupisteisiin pistämistä, vaan akupunktiota tekivät aikansa lääkärit, joiden töihin kuuluivat myös paiseiden puhkaiseminen, pienet leikkaukset esimerkiksi vieraiden esineiden poistamiseksi kehosta sekä tulehtuneiden haavojen puhdistus. Varhaiset tekstit puhuvat akupunktioneuloista usein nimellä 9 neulaa, joista osa muistutti enemmän kirurgin työkaluja.

Alunperin neulat ovat olleet isompia ja samoja neuloja on käytetty vuosia. Saavutettuaan tarpeeksi suuren tietämyksen, taidon ja joissakin perinteissä tarpeeksi suuren kultivoinnintason, oppilas sai opettajaltaan neulat. Neuloihin liittyy paljon uskomuksia ja joissakin traditioissa niitä pidettiin pyhinä. Niiden sanottiin sisältävän mestarilta niihin jääneen voiman tai siunauksen. Neuloista pidettiin hyvää huolta ja niitä teroitettiin ja taipuneita neuloja suoristettiin. Neuloja säilytettiin silkkiin käärittyinä ja ne putsattiin kiehuvalla vedellä.

Nykyään akupunktioneulat ovat korkeamman teknologian mukana ohentuneet ja muuttuneet kertakäyttöisiksi. Samalla akupunktio on muuttunut lähes kivuttomaksi ja on voitu ottaa käyttöön pisteitä, jotka olivat aikaisemmin kiellettyjä ja vaarallisia. Neulojen kertakäyttöisyys on poistanut myös aiemmin akupunktion yhteydessä mahdollisen hepatiitin leviämisen riskin.

Pistäminen, manipulaatio ja intentio

Vanhassa perinteessä neulan pistämiseen ja manipulointiin suhtauduttiin suurella kunnioituksella. Ihmisen energioiden nähtiin olevan yhteydessä kosmisiin voimiin ja myös potilaan kohtaloon ja henkisyyteen. Ei siis ollut sama miten ja millä mielialalla neula pistettiin tai miten sitä manipuloitiin.

Nykyisessä kiinalaisessa lääketieteessä suhtaudutaan usein kirurgisen tarkasti neulojen pistoon. Neula pyritään pistämään nopeasti ja huomaamattomasti, liittämättä pistämiseen suurempaa mystisyyttä. Piston jälkeen neulaa käsitellään usein lyhyesti ja neula jätetään paikalleen 10-60 minuutiksi. Sähköllä ja laserilla toteutettu akupunktiomuoto on hyvin suosittua etenkin fysioterapeuttien ja lääkärien keskuudessa.

Perinteisessä akupunktiossa neulan pistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Osa akupunktion tekijöistä koskettaa tai hieroo pistettä ensin kutsuakseen paikalle qìn. Neulan ollessa paikallaan, sitä käsitellään varoen ja keskittyneesti. Perinteisen akupunktion kannattajat pitävät neuloja useimmiten paljon vähemmän aikaa, kuin nykyakupunktiossa on tapana. Vanhimmissa klassikoissa neuvotaan usein jättämään neulat paikalleen vain muutaman hengityksen ajaksi. Neulan manipulointitapoja on useita kymmeniä, joilla jokaisella nähdään olevan erilainen vaikutus kanavan energiaan.

Intentiosta (yì 意) näkee nykyisessä kiinalaisen lääketieteen perinteessä enää harvoin mainintaa. Vanhoissa klassikoissa Sùwènista lähtien on ohjeita siitä, kuinka akupunkturistin pitää koota oma mielensä ja yhdistää intentionsa neulan kanssa, ennen kuin potilasta saa pistää. Perinteisen ajattelun mukaan qì seuraa intentiota ja vain intention avulla hienojakoista qìtä voidaan hallita. Perinteen mukaan vasta yhdistämällä intentio pistämiseen voitiin saavuttaa todellisia tuloksia. Tämä qìn hallitsemisen opiskelu ja herkkyys oppia tuntemaan qìn reagointi pistettäessä, olivat syynä siihen, miksi lääkärin tuli harjoittaa esimerkiksi qìgōngia, meditaatiota ja muita itsensä kultivoinnin metodeja.

Déqì – 得氣

Neulan ollessa kehossa ilmenee useimmiten tuntemus nimeltä déqì, qìn saapuminen. Tunne voi olla sähköinen, lämmin, viileä, hieman jomottava, puuduttava, säteilevä, tai tuntua, kuin jotain virtaisi. Tämä tuntemus seuraa qìn liikkeestä ja on täysin normaalia ja toivottavaa. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen käsitys asiasta on, että ilman qìn saapumista neulaan hoito ei ole tehokasta. Jos kanavan energia on hyvin ehtynyttä tai ihmisen keho on turtunut esimerkiksi lääkityksestä, ei ensimmäisillä hoitokerroilla välttämättä pysty aistimaan tätä herkkää tuntemusta, joka myöhemmin saattaa olla hyvinkin voimakas kokemus. Myös hoitajan on pystyttävä aistimaan qìn saapuminen neulaan.

Kipu akupunktiossa

Akupunktio ei nykyään ole kivuliasta oikein tehtynä. Neulan pistossa neulan meneminen ihon läpi voi tuntua pieneltä nipistykseltä. Nykyiset akupunktioneulat ovat niin ohuita, että ne mahtuvat esimerkiksi verikokeissa käytetyn injektioneulan sisään. Koska akupunktiossa ei yleensä pistetä suoniin tai jänteisiin, neulominen on lähes täysin kivutonta. Kivun tuntemiseen vaikuttavat tulehdukset, neulojen laatu ja tekniikka. Yksilölliset ominaisuudet, terveydentila, vuorokauden aika, kuun vaihe ja vuodenaika vaikuttavat myös kivun kokemukseen. Kipua voi esiintyä, jos ympäröivät lihakset tai lihaskalvot ovat tulehtuneet tai spasmisia. Tällöinkin kipu rajoittuu neulan pistoon, eikä akupunktio saa sattua enää, kun neula on paikalla.

Déqì tuntemus on normaali ja hyvä merkki. Se ei ole luonteeltaan kivulias. Jos neula sattuu vielä kun se on pistetty, neula ei ole oikeassa paikassa, painaa hermoa, luuta, jännettä tai on osunut suoneen. Tällöin on tärkeää kertoa hoitajalle kivusta, jotta hän voi reagoida siihen.