akatemia integraatio peruskoulutus tutkimus

Miksi opiskella akupunktiota Kiinalaisen lääketieteen Akatemiassa?

Mikael Ikivesi

Suomessa on tarjolla useita erilaisia akupunktiokoulutuksia, joiden laajuudet vaihtelevat kahdesta päivästä n. 3,5 vuotta kestävään koulutukseen. Osa koulutuksista on tarkoitettu ainoastaan tiettyä käyttöaluetta varten, kuten kivunlievitykseen liittyvät lyhyet koulutukset, lihasperäisiin ongelmiin liittyvät trigger- ja täsmäpistehoidot, kätilöiden synnytyksissä käyttämät hoidot tai esim. pääasiassa stressioireisiin ja päihdevieroitukseen tarkoitettu viiden pisteen korva-akupunktio eli Nada. Kouluttajien omat koulutustaustat vaihtelevat suuresti ja pitkienkin koulutusten opettajilla on hyvin erilainen koulutushistoria ja kliininen kokemus erilaisten potilasryhmien suhteen. Lisäksi kouluttajilla on erilaisia painotuksia opetuksessaan.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia perustettiin täyttämään akupunktion kansainväliset koulutusvaatimukset sekä yhdistämään erilaisten kouluttajien ja hoitajien vahvuuksia. Yhtenä tavoitteena Akatemialla on alusta alkaen ollut kehittää ja kokonaisuudessaan uudistaa Suomen akupunktiokoulutusta. Useimmissa koulutuksissa keskitytään pelkästään perinteiseen tapaan hoitaa ja koulutuksen viitekehys on joko puhtaasti varhaiskirjallisuuden klassisessa perinteessä tai 1960-luvulla standardoidussa ns. perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä. Vaikka Akatemian koulutuksessa opiskellaankin kiinalaisen lääketieteen mukaista akupunktiota, mukana on lisäksi myös uusimpiin lääketieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvia näkemyksiä.

Aivohalvausten jälkeinen tukihoito toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten puhtaasti perinteeseen nojaavan akupunktion ja modernimpaan jatkuvasti kehittyvään lähestymistapaan liittyvät hoidot eroavat käytännössä toisistaan.

Varhainen kiinalainen lääketiede tarkasteli yli 2000-vuotta sitten halvausten jälkeistä hoitoa ilman nykyisiä lääketieteellisiä kuvannusmenetelmiä. Aivohalvausten akuutteja vaiheita osattiin hoitaa jo antiikin aikoina pyrkimällä säätelemään aivojen verenkiertoa sekä suojelemaan aivoja vaurioilta. Itse halvautuneita hoidettiin kuitenkin samoin kuin muitakin lihasten surkastumisia ja muita erilaisia halvautumisoireita aiheuttavia tiloja, kuten esimerkiksi MS-tautia. Varhaisimmat säilyneet paralyysien hoito-ohjeet ovatkin peräisin jo Han-dynastian alusta (202 eaa. – 220 jaa.) teoksesta Huángdì Nèijīng Sùwèn 黃帝內經素問 (luku 44). Osassa tilanteissa toimiviksi pisteiksi havaittiin mm. käsivarsista löytyvät pisteet LI15, LI11 ja LI4 käsivarsiin vaikuttavien halvausten osalta sekä alaraajoista löytyvät pisteet ST31, ST36, ST41, GB30, GB34 ja GB39 alaraajojen halvautumisiin liittyen. Vaikka välillä käytettiin mukana muitakin pisteitä, niin kyseisten pisteiden käyttö on ollut hyvin tyypillinen lähestymistapa erilaisten halvausten hoidossa aina 1900-luvulle saakka1,2,4. Useat akupunktiokoulutuksista lähestyvät asiaa yhä samojen perinteisten mallien pohjalta, osittain siksi, että heidän oppilinjansa tulivat Eurooppaan juuri 1960-1990 lukujen aikana ja opetus on sen jälkeen pysynyt muuttumattomana ja oppilinjan mukaisena.

Akupunktion käytöstä aivohalvausten tukihoitona löytyy kuitenkin kasvava määrä modernia, 2000-luvulla tehtyä lääketieteellistä tutkimusta. Yhä tarkemmin tunnetaan, milloin ja miten pitäisi hoitaa sekä mitä voidaan odottaa hoitotuloksilta. Modernissa tutkimuksissa osa perinteisistä pisteistä on validoitu toimivina ja niiden käyttöä on voitu selittää vaikutusmekanismeja tarkastelemalla10, 11, 12, 15, 16. Toisaalta aivohalvauksiin liittyvän lääketieteellisen tiedon pohjalta ollaan löydetty yhä parempia vaihtoehtoja aivojen hoitamisen suhteen. Tutkimuksissa on tarkasteltu mm. erilaisten neulan manipulaatiotekniikoiden vaikutuksia sekä aivoihin sekä yleisemmin keskushermostoon vaikuttavien pisteiden käytön merkitystä kyseisen tilanteen hoidossa3,16. Lisäksi erilaisilla hoidoilla ja niiden yhdistelmillä pystytään tukemaan kuntoutusta erilaisten oireiden,kuten motoristen ongelmien7, 9, 14, 16, afasian13,17, masennuksen3,6, nielemisen5, kognition8 ja unettomuuden18 suhteen. Näin perinteiset hoitomallit ovat muuttuneet ja uusia tapoja hoitaa tehokkaammin kehittyy yhä edelleen. Akupunktio on yhä kehittyvä hoitomuoto. Juuri näitä asioita Akatemia haluaa koulutuksissaan myös tuoda oppilaidensa saataville. Akatemian koulutuksessa yhdistetään perinteen ymmärtäminen ja siitä ammentaminen sekä modernin tieteellisen tutkimuksen pohjalta luotujen hoitomallien käyttö parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemiassa erilaiset klinikkaohjaajat tuovat omien potilasryhmiensä ja erikoistumistensa kautta kertynyttä kokemusta mukaan kliiniseen harjoitteluun antaen näin eri taustoista tuleville opiskelijoille mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan haluamaansa suuntaan. Koulutus sisältää paljon käytäntöä ja ohjaajien tukea erilaisten potilaiden hoidossa. Tarkasti suunniteltu klinikkaohjaus etenee ohjauksen alla vaiheittain yhä itsenäisempään kliiniseen työhön. Näin opiskelijat kokevat valmistuessaan olevansa valmiita toimimaan itsenäisesti työssään. Akatemia on myös Suomen ainoa akupunktiokoulutus, jonka kliininen harjoittelu tapahtuu sairaalaympäristössä.

Akatemia pyrkii koulutuksessaan siihen, että kaikki opiskelijat aiemmasta työtaustasta riippumatta pystyvät opiskelemaan akupunktiota ja kehittymään osaaviksi ammattilaisiksi. Tavoitteena on, että koulutuksesta valmistuneet voivat toimia erilaisissa ympäristöissä asiakkaidensa parhaaksi, myös terveydenhuollon kentällä. Akatemian akupunktiohoitajan peruskoulutuksen teoria- ja klinikkaosioihin osallistuu myös muista kouluista valmistuneita täydentämään koulutustaan ja osaamistaan. Lisäksi Akatemia järjestää erilaisia jatko- ja erikoistumiskoulutuksia ammatinharjoittajille, tukien syvemmän ammattitaidon kehittymistä peruskoulutuksen jälkeen.

Alta voit lukea joitakin oppilaiden kokemuksia Akatemian akupunktiokoulutuksesta tai voit lukea täältä lisää akupunktiokoulutuksesta.


 

 

Asiantuntevat kouluttajat, heillä on aito kiinnostus opettamiseen. Lähiopetuspäivinä on ollut hyvä tunnelma. Mielestäni erittäin korkeatasoisesti suunniteltu koulutusohjelma.

Kokonaisuus on erinomainen. Opetus etenee sopivaa vauhtia ja koulutuksen rakenne (luentojen videointi yms.) mahdollistaa vauhdissa pysymisen, vaikka välillä jokunen viikko menisi muissa kiireissä. Hyvä että luennot pidetään videoluentoina niin että lähipäiviä on vain vähän ja luentoihin voi halutessaan palata myöhemminkin. Todella super-avuliaat ja ystävälliset opettajat.

Lähiopetuspäivät ovat olleet antoisia. Todella hyvä että heti alussa on niin paljon käytännön diagnostiikkaa ja harjoitusta.

Opetuksesta ja moduuleiden sisällöstä huomaa, että ne on suunniteltu harkiten. Opettajien ammattitaito ja intohimo alaa kohtaan on kunnioitettava ja esimerkillistä. Kiihkottomuus ja laaja näkökulma asioihin puhuttelevat minua. Koulutus on odotetusti korkeatasoinen ja mielestäni Suomen paras. Kanssanne on helppo olla ja hengittää. Annatte jokaiselle aikaa omaksua asiat.

Materiaalia sopivasti, mahdollisuus opiskelun joustavaan aikatauluttamiseen suhteessa muuhun elämään, erittäin ammattitaitoinen laadukas opetus. On helppo kysyä selvennystä, jos ei ymmärrä jotakin tai jos jokin jäi mietityttämään esim. luennolta tai kirjallisista materiaaleista.

Lähiviikonloput olivat todella antoisia, vaikka olivatkin raskaita. Tuntuu, että siellä asiat loksahtelivat enemmän paikalleen. Huippu opettajia

Oppimisympäristössä olevat viikoittaiset materiaalit itseopiskeluna ja niitä tukevat videoluennot, jotka on pystynyt työ- ja muiden esteiden tähden lukemaan/katsomaan omassa tahdissa ja niihin voi palata. Erinomaisen innostavat luennot, motivoivat opettajat lähipäivinä ja kannustavat sekä tukea antavat opettajat harjoitteluissa.

Käytännön läheisyys, just sitä tarvitaan. Nykyisenä digiaikana löytyy infoa jopa liikakin joka paikasta, just sen takia on hyvä että koulussa tietoa konkretisoidaan.

Meillä on ollut tosi mukava ilmapiiri! Olette olleet rentoja ja hauskoja mutta silti homma on pysynyt hyvin kasassa ja olemme edenneet suunnitelman mukaan. On myös sellainen tasavertaisuuden tunne, että ollaan kaikki yhtä ”tärkeitä” vaikka olemme hyvinkin eritasoisia ja -taustaisia opiskelijoita. Olemme käyneet läpi enemmän asioita kuin osasin odottaa näin lyhyessä ajassa.

Olen ollut erittäin tyytyväinen opiskelujen monipuolisuuteen (etäluennot ja lähiopetus) ja siihen, että materiaalia tulee sopivasti joka viikko, huomioiden sen, että opiskelut ovat osa-aikaisia. En ole joutunut liikaa stressaamaan opinnoista ja ne ovat siksi pysyneet erittäin mielekkäinä.

Hyvää asiantuntevaa opetusta. Monipuolista heti alusta alkaen. Kysymyksiin saa asiantuntevan ja monipuolisen vastauksen. Ilmapiiri opetuksessa on avointa ja lämminhenkistä – osallistuja arvostavaa.

Opetuksen taso on ollut mielestäni todella korkea ja olen erittäin tyytyväinen. Olen oppinut paljon ja oikeastaan tunnen, että nyt vasta ymmärrän asiasisältöjä, vaikka olenkin vanha opiskelija. Asiaa on paljon, mutta tämä tapa, kun saan opiskella omassa olohuoneessa, silloin kuin on aikaa, sopii minulle loistavasti.

Paras koulu mitä olen tähän mennessä käynyt! Opettajat eri taustoilla tuovat eri näkökulmia ja hyvin komppaavat toisiaan.

Monipuolisesti teoriaa ja käytännön harjoituksia – varsinkin käytäntö opettaa ja auttaa oikeasti tekemään. Kun on monta pitkän linjan ammattilaista opettamassa, niin saa myös ”oppia” monesta eri näkökulmasta.

Opetus etenee edelleen suunnitellusti ja määrätietoisesti. Opetus on erittäin korkeatasoista. Jokainen opettaja on aidosti läsnä ja selkeästi osaa työnsä. Myös luokkahenki on hyvä, avoin ja hyväksyvä.

Mahtavaa että olemme saanet tutustua niin moneen manuaaliseen tekniikkaan. On ollut hyvin avartavaa tajuta mitä kaikkea kiinalainen lääketiede pystyy tarjoamaan neulojen lisäksi.

Käytännön opetus hyvää. Luokassa aina rento ilmapiiri mutta samalla tekemisen meininki. Hienoa että foorumin viesteihin myös vastataan ja on aina sellainen olo, että uskaltaa kysyä ”tyhmimmätkin” kysymykset.

Minusta on ihanaa, miten te kaikki tuotte oman persoonanne osaksi opettamista. Tosi kiva, että ollaan saatu koulun kautta ostaa tarvikkeita kokeiluun

Mielestäni opintomateriaalia on sopivasti ja se on helposti ymmärrettävässä muodossa. Hyviä esimerkkejä sekä kirjallisissa, että luennoilla käytävissä asiakokonaisuuksissa. Laadukas lähiopetus! Opettajat aktiivisesti kiertävät luokassa ja antavat neuvoja ja vinkkejä rohkeasti mutta antavat myös opiskelijoille riittävästi aikaa kokeilemiseen ja itseoivaltamiseen.

 

 


Lähteet:

 1. Beijing College of Traditional Chinese Medicine (1993) Essentials of Chinese Acupuncture, New Phoenix Intl Llc, 1993, ISBN 978-7119002408
 2. Cheng Kinnong, Cheng Xinnong ja Cheng Kinnong (1999) Chinese Acupuncture and Moxibustion, Foreign Languages Press, 1999, ISBN 978-7119017587
 3. Hang X., Li J. et al. (2021) Efficacy of frequently-used acupuncture methods for specific parts and conventional pharmaceutical interventions in treating post-stroke depression patients: A network meta-analysis. Complement Ther Clin Pract. 2021;45:101471.
 4. Ji Zhang, Baixiao Zhao, Lixing Lao (2017) Acupuncture and Moxibustion (sarjassa International Standard Library of Chinese Medicine), People’s Medical Publishing House, 2017, ISBN 978-7117193283
 5. Jiang H., Zhang Q. et al. (2022) Manual Acupuncture or Combination of Rehabilitation Therapy to Treat Poststroke Dysphagia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:8803507-8803507.
 6. Lam Ching W., Li H. et al. (2023) Acupuncture for post-stroke depression: a systematic review and network meta-analysis. BMC Psychiatry. 2023;23(1):314-314.
 7. Lei S., Dai F. et al. (2022) Acupuncture for shoulder-hand syndrome after stroke: An overview of systematic reviews. Medicine (Baltimore). 2022;101(46):e31847-e31847.
 8. Li L., Yang L. et al. (2022) Acupuncture for Post-Stroke Cognitive Impairment: An Overview of Systematic Reviews. Int J Gen Med. 2022;15:7249-7264.
 9. Liao Y., Liu F. et al. (2022) Analysis of the Efficacy of Acupuncture Combined with Rehabilitation Training in the Treatment of Upper Limb Spasm after Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int. 2022:8663356.
 10. Lu M., Du Z. et al. (2023) Neuroimaging mechanisms of acupuncture on functional reorganization for post-stroke motor improvement: a machine learning-based functional magnetic resonance imaging study. Front Neurosci. 2023;17:1143239-1143239.
 11. Mu J., Ma L. et al. (2023) The factors affecting neurogenesis after stroke and the role of acupuncture. Front Neurol. 2023;14:1082625-1082625.
 12. Qin S., Zhang Z. et al. (2022) The impact of acupuncture on neuroplasticity after ischemic stroke: a literature review and perspectives. Front Cell Neurosci. 2022;16:817732-817732. 
 13. Sang B., Deng S. et al. (2022) Does acupuncture therapy improve language function of patients with aphasia following ischemic stroke? A systematic review and meta-analysis. NeuroRehabilitation. 2022.
 14. Tu Y., Peng W. et al. (2022) Acupuncture Therapy on Patients with Flaccid Hemiplegia after Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:2736703.
 15. Wang L., Su X. et al. (2022) Potential mechanisms of acupuncture in enhancing cerebral perfusion of ischemic stroke Front Neurol. 2022;13.
 16. Wang J-X, Fidimanantsoa OL, Ma L-X. New insights into acupuncture techniques for poststroke spasticity. Front Public Health. 2023;11:1155372-1155372. doi:10.3389/fpubh.2023.1155372
 17. Zhuo B., Deng S. et al. (2023) Possible Effects of Acupuncture in Poststroke Aphasia. Behav Neurol. 2023:9445381-9445381.
 18. Zhou L., Hu X. et al. (2022) Efficacy and Safety of Acupuncture in the Treatment of Poststroke Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Twenty-Six Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:5188311.