akatemia ammatilaiset klinikka työpaikka

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia hakee klinikkaopettajia

Akatemia
Akatemian koulutusklinikan odotustila Eiran sairaalassa.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia laajentaa toimintaansa ja hakee lisää kliinisen harjoittelun ohjaajia Eiran sairaalassa sijaitsevalle koulutusklinikalle. Akatemian peruskoulutus on Suomen laajin akupunktiokoulutus.

Akatemia kokoaa yhteen alansa huippuja ympäri Suomea ja varmistaa opiskelijoille korkealaatuisen ja laaja-alaisen pohjakoulutuksen, joka kattaa kansainväliset koulutuskriteerit. Oman koulun oppilaiden lisäksi, Akatemia tarjoaa kliinisen harjoittelun osioita myös muiden koulujen oppilaille sekä mahdollisuutta täydentää aikaisempia akupunktio-opintojaan. Akatemialla perusopetusta ja kliinistä työtä opettavat erilaisista koulutussuuntauksista valmistuneet ja laajaa käytännön kokemusta omaavat kouluttajat. Klinikkaohjaajien erilaiset koulutustaustat ja työkokemus antavat opiskelijoille erilaisia näkökulmia hoitotyöhön vahvistaen kliinistä osaamista.

Akatemian koulutusklinikka on auki viikonloppuisin. Päivät on jaettu aamupäivä- ja iltapäivävuoroihin. Klinikkaohjaajat voivat valita 1-2 työvuoroa klinikkapäivää kohden. Klinikalla työnkuvaan kuuluvat mm. hoitotyö, harjoittelijoiden seuraaminen ja ohjaaminen sekä asiakastietojen kirjaamiset. Asiakaskäyntien välissä opiskelijoiden kanssa käydään läpi pisteiden valintaa, diagnoosia sekä laadittua hoitosuunnitelmaa. Toisen vuoden opiskelijat seuraavat ohjaajien toteuttamia hoitoja ja auttavat yleisissä klinikan työtehtävissä. Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat osallistuvat itse hoitotyöhön aktiivisemmin. Valvojat varmistavat diagnoosin, valitut pisteet ja hoitosuunnitelman sekä valvovat itse hoitotapahtumaa harjoittelijaa ohjaten ja opastaen.

Hakijalta odotetaan kliinisen pätevyyden ja työkokemuksen lisäksi potilaiden, opiskelijoiden ja muiden terveysalan ammattilaisten kunnioittamista, hyvää kommunikaatio- ja yhteistyökykyä sekä taitoa vastata opiskelijoille selkeästi huomioiden oppilaiden erilaiset koulutustaustat.

Klinikkaohjaajaksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään mukaan CV, josta käy ilmi koulutus ja työkokemus kiinalaisen lääketieteen osalta. Sosiaali- ja terveysalan koulutustausta sekä kokemus opetustyöstä lasketaan eduksi.

Hakemukset ja tiedustelut lähetetään osoitteeseen: akatemia@kiinalainenlaaketiede.fi