historia klassikot

Kierrätä qìtä – jadekiven kirjoitus

Mikael Ikivesi

Xíngqì yùpeìmíng 行氣玉佩銘

Noin vuodelta 400 eaa. oleva kaiverrus on vanhin tunnettu ja säilynyt kirjoitus qìgōngista. Tiānjīnin luonnontieteellisen museon (天津博物館) hoivissa oleva alkuperäinen teos on kaiverrettu 12 tahoiseen, sylinterimäiseen jadekappaleeseen. Kappale on 52 mm korkea ja läpimitaltaan 34 mm. Aluksi koruksi oletetun esineen on arveltu olevan myös qìgōng-harjoituksissa käytetyn kepin pää. Esineen todellisesta käytöstä tai tarkoituksesta ei kuitenkaan tiedetä. Jadeen kaiverrettu teksti pitää sisällään Dūmài ja Rènmài kanaviin keskittyneen qìgōng-harjoitusten ytimen. Näin ollen se on samalla konkreettinen näyttö qìgōngin vanhasta iästä ja pitkästä, mahdollisesti kohtalaisen yhtenäisestä perinteestä. Toisaalta kaiverruksen todellisesta sisällöstä ollaan kiistelty. Etenkin tulkinta muutamista merkeistä on vaihdellut eri tutkijoiden kesken. Esimerkiksi kolmas merkki on tuntematon ja sen on oletettu olevan varhainen muoto syvää tarkoittavasta merkistä, joka nykyään kirjoitetaan 深. Merkin alaosassa oleva puu-radikaali ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin jadekirjoituksessa nähdyn kaltainen. Merkille on esitetty myös vaihtoehtoa 吞. Todennäköisempää on, että merkki on aikaisempi muoto merkistä 穾 tai 內.

Teoksesta yleisesti esitetty modernisointi on seuraava: 行氣深則蓄蓄則神神則下下則定定則固固則萌萌則長長則退退則天天基舂在上地基舂在下巡則生逆則死
Kyseisessä modernisoinnissa on toistettu merkkejä, joka on tehnyt lauseista kokonaisia ja helpommin luettavia.

 

Alkuperäinen teksti

Oheinen käännös perustuu olettamaani muunnokseen klassiseksi kiinaksi. Muunnosta tehtäessä on lähdetty liikkeelle yleisestä modernisoinnista ja analysoitu jokaisen merkin osat käyttäen hyväksi esimerkiksi Dr. L. Wiegerin teosta Chinese Characters: Their origin, etymology, history, classification and signification. Lisäksi kaikki merkit on tarkistettu käyttäen hyväksi Richard Searsin kiinankielen etymologia -tietokantaa.

Tarkistettu muunnos käännöksineen olisi tällöin:

行氮內則復則神則下則定則固則明則長則退則天基舂在上地基舂在下順則生逆則死
Kierrätä qìtä
Sisällä pysyessään se uudistuu
[Uudistumista] seuraa henki (shén)
[Hengestä] seuraa laskeutuminen [alimpaan eliksiirikenttään]
[Laskeutumisesta] seuraa pysähtyminen
[Pysähtymisestä] seuraa pysyvyys
[Pysyvyydestä] seuraa kirkkaus
[Kirkkaudesta] seuraa jatkuvuus
[Jatkuvuudesta] seuraa palaaminen
Näin Taivaan perusta työstetään ylhäällä
Maan perusta työstetään alhaallaTämän seuraamisesta seuraa elämä
Vastavirtaan menemisestä seuraa kuolema

 

 

 

Sanasto:

xíng liike, kulku, kierto, eteneminen
dàn Dàn tarkoittaa nykyään ilmaa ja happea. on yksi vanhempi muoto merkille , joka tarkoitaa qìtä. Alkuperäisessä tekstissä esiintyvä merkissä 气:n alla on tulta (火) tarkoittava merkki yksinkertaisena. Kaksinkertaisena merkki 炎 viittaa yleensä tulen loimuun tai voimakkaampaan liekehdintään.
nèi sisälle, sisäinen, sisään, sisäpuoleinen
seurata jostakin, seuraus, sitten, (viittaa edelliseen lauseesen)
uudelleen, palautuu, uudistuu, toistaa
shén henki, henkinen olento, epätavallinen, mysteerinen, sielu, jumalallinen olemus
xià alas, alla, toinen, alempi, syvä, matala, alaspäin, myöhempi
dìng asettaa, päättää, järjestää, asettaa paikoilleen, asettaa aloilleen, pysäyttää
kova, kestävä, vahva, kiinteä, varma, pysyvä
míng kirkas, puhdas, selkeä, loistava, valo, ymmärtää, visio, nähdä
cháng pitkä, jatkuva, ikuinen, pysyvä, täydellinen, kehittyä, pitkäikäinen
退 tuì palata, vetäytyä, peräytyä, väistyä, kieltäytyä
tiān taivas, taivaallinen, päivä, kosmos
perusta, perusteet, pohja
chōng hakata kuoria irti viljasta, hakata, myllätä, puhdistaa, työstää
zài -ssa, jossakin, olla jossain, sijaita, olla riippuvainen jostain, olla olemassa
shàng päällä, yllä, ylempi, nousta, ensimmäinen, edellinen
maa, paikka, perusta
shùn seurata, kulkea mukana, totella, alistua, sopiva, järjestää
shēng syntyä, synnyttää, elää, kasvaa, itää, kehittyä, tuottaa
vastakohta, vastustaa, takaperin, kulkea vastavirtaan, pettää, kapinoida
kuolla, kuolema, jäykkä, kankea, taipumaton, ylittämätön, läpäisemätön