ammatilaiset jatkokoulutus klinikka uutiset Yleinen

Akatemian toiminta laajenee

Mikael Ikivesi

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on vuosien varrella profiloitunut laadukkaaksi ja luotettavaksi perinteisen kiinalaisen lääketieteen peruskoulutuksen tarjoajaksi. Akatemian toiminta laajenee vuoden 2022 alusta tarjoamaan koulutusta myös kiinalaisen lääketieteen ammatinharjoittajille erikoistumiskoulutusten muodossa. Jatko-opinnot ovat vähintään lukukauden pituisia ja perehdyttävät monipuolisiin aihepiireihin syvällisesti.

Erikoistumiskoulutuksen sisältö koostuu koulutuskohtaisesti esimerkiksi syventävistä kiinalaisen lääketieteen teoriaopinnoista, klassikkokirjallisuuteen tutustumisesta, tutkimustietoon perehtymisestä, anatomian tai fysiologian syventävistä opinnoista, myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä sekä kliinisten taitojen opetuksesta. Jokaisen kokonaisuuden opetussuunnitelma on laadittu tukemaan akupunktiohoitajien ammatillista kehitystä.

Erikoistumiskoulutuksen opetusmuodot koostuvat koulutuksesta riippuen esimerkiksi kirjallisesta materiaalista helppokäyttöisellä opetusalustalla, interaktiivisista live-videoluennoista, käytännön lähiopetuksesta Akatemian tiloissa Kruununhaassa sekä itsenäisestä harjoittelusta. Erikoistumiskoulutuksen päätteeksi suoritetaan näyttö ja koulutuksesta saa todistuksen.

Erikoistumiskoulutuksen rakenne ja aikataulu on suunniteltu niin, että se voidaan suorittaa työn ohessa. Lukukauden aikataulut julkaistaan hyvissä ajoin, mikä mahdollistaa koulutuksen sovittamisen omaan aikatauluun toimivaksi. Lähiopetus toteutetaan lauantaisin ja sunnuntaisin ja videoluennot ovat arki-iltaisin 18:00 – 20:15, viikonpäivä vaihtelee koulutuksittain. Jos videoluentopäivänä ei pääse osallistumaan luennolle, tallenteet voidaan katsoa myöhemmin. Teoriaopintoja voi opiskella opetusalustalta valitsemanaan ajankohtana.

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu vähintään kolmivuotisen kiinalaisen lääketieteen tutkinnon suorittaneille ammatinharjoittajille. Myös kiinalaisen lääketieteen opiskelijoita voidaan tietyin kriteerein ottaa mukaan opintoihin.

Tammikuussa 2022 käynnistämme erikoistumiskoulutukset kahdella koulutuksella:

  • Tuina ja manuaaliset tekniikat erikoistumiskoulutus
  • Mei Rong – kosmeettiset hoitotekniikat erikoistumiskoulutus

 

Tuina ja manuaaliset tekniikat erikoistumiskoulutus

Tuina ja manuaaliset tekniikat erikoistumiskoulutus on painottaa käytännön taitoja ja koulutus sisältö painottuu lähiopetukseen. Lukukauden aikana opiskellaan erilaisia tuina-hieronnan tekniikoita, syvennytään lihaksiston ja luuston anatomiaan sekä ongelmien kartoitukseen erilaisin tutkimuksin. Koulutus keskittyy tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tehokkaaseen hoitoon. Koulutuksessa opiskellaan lisäksi TENS:in (transkutaaninen hermostimulaatio) käyttöä manuaalisten tekniikoiden tukena. Etäluennoilla käsitellään kivunhoitoa ja bi-syndroomia niin, että manuaalisia tekniikoita on helppo yhdistää akupunktiohoitoihin. Videoluennoilla tarkastellaan lisäksi manuaalisten tekniikoiden käyttöä ja yhdistämistä akupunktioon tutkimustulosten valossa sekä etsitään tutkimusten mukaan optimaalisia tapoja lähestyä ongelmia. Opintoihin kuuluu lisäksi Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tiloissa suoritettu klinikkaharjoittelu ja näyttö sekä omalla vastaanotolla suoritettua itsenäistä harjoittelua. Koulutuksesta saat varmuutta käyttää tuina-hieronnan tekniikoita osana akupunktiovastaanottoa.

Koulutus toteutuu vähintään 6 osallistujalla ja siihen otetaan enintään 14 osallistujaa. Myös kiinalaisen lääketieteen opiskelijat voivat osallistua koulutukseen.

Tuina ja manuaaliset tekniikat erikoistumiskoulutuksen pääkouluttajana toimii Francisco Salvatierra. Videoluennoilla luennoitsijoina toimivat myös Mikael Ikivesi ja Juho Sammalkorpi.

 

Mei Rong- kosmeettiset hoitotekniikat erikoistumiskoulutus

Mei Rong- kosmeettiset hoitotekniikat erikoistumiskoulutus sukeltaa syvälle kiinalaisen lääketieteen kauneudenhoitotekniikoihin. Kevätlukukauden aikana opitaan laaja kattaus erilaisia tekniikoita sekä kauneudenhoitoon että kasvoissa esiintyvien ihotautien hoitamiseen. Käytännön opetuksen kautta perehdytään kosmeettisen akupunktion, kosmeettisen guashan ja kosmeettisen kuivakuppauksen tekniikoihin ja opitaan käyttämään niitä tehokkaasti ja asiantuntevasti. Koulutuksen teoreettinen pohja paneutuu muun muassa pään ja kasvojen alueen anatomiaan ja turvalliseen hoitotekniikkaan, kiinalaisen lääketieteen teorioihin ikääntymisestä, ihotaudeista ja ihotyypeistä sekä guashan vaikutuksiin kehossa. Kurssilla opitaan myös ihonhoidosta sekä kosmetiikan raaka-aineista luonnonkosmetiikassa ja itsenäinen harjoittelu mahdollistaa hoitotulosten seuraamisen asiakkaissa jo koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana käsitellään myös markkinointia, myyntiä ja hinnoittelua sekä liikevaihdon kasvattamista tuotemyynnin kautta (guashat, kasvokupit, luonnonkosmetiikka). Lukukauden päätteeksi suoritetaan näyttö opituista
asioista.

Koulutus toteutuu vähintään 8 osallistujalla ja siihen otetaan enintään 16 osallistujaa. Myös kiinalaisen lääketieteen opiskelijat, joilla on vähintään kaksi vuotta opintoja suoritettuna, voivat osallistua koulutukseen.

Mei Rong- kosmeettiset hoitotekniikat erikoistumiskoulutuksen pääkouluttajana toimii Taina Alakulppi. Kosmeettisen guashan ja ihonhoidon asiantuntijana toimii kosmetologi Katja Kokko.

 

Aikataulu: Molemmat erikoistumiskoulutukset kestävät kevätlukukauden 2022 ajan (tammikuu – touko/kesäkuun vaihde).

Laajuus: Molemmat erikoistumiskoulutukset ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä.

Hinta: 1980 €. Kiinalaisen lääketieteen Akatemiasta valmistuneet tai siellä opiskelevat opiskelijat 1780 €. Molemmat erikoistumiskoulutukset ovat saman hintaisia. Osallistujat voivat halutessaan maksaa koulutuksen viidessä kuukausittaisessa erässä. Ilmoittautumismaksu 250 € suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan viimeisestä maksuerästä. Ilmoittautumismaksua ei palauteta jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan jos koulutus peruutetaan koulutuksentarjoajan toimesta.

 

Erikoistumiskoulutuksiin ilmoittaudutaan sähköpostitse viimeistään 22.11.2021 mennessä: akatemia@kiinalainenlaaketiede.fi.
Lisätietoja tarvittaessa sähköpostitse taina@kiinalainenlaaketiede.fi tai puhelimitse 0456744546 (Taina Alakulppi).

 

1 näkemys aiheeseen “Akatemian toiminta laajenee”

Kommentointi suljettu.