Kiinalaisen lääketieteen Akatemian Tuina-hieronnan koulutus 

Opiskele kiinalaisen lääketieteen Tuina-hieronnan ammattilaiseksi

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia tarjoaa uudenlaisen ja innovatiivisen koulutusmuodon kiinalaisen lääketieteen opiskeluun. Akatemia hyödyntää modernia koulutusteknologiaa tarjotessaan ensimmäistä kertaa Suomessa mahdollisuuden suorittaa kiinalaisen lääketieteen lähiopintojen lisäksi ohjatusti myös etäopiskelua. Helppokäyttöinen opiskelualusta mahdollistaa interaktiiviset videoluennot sekä joidenkin teoriaosuuksien suoritamisen etänopintoina säästäen näin opiskelijoiden matka- ja majoituskuluissa. Interaktiivisten live-videoluentojen käytön myötä lähiviikonloppujen aikana voidaan keskittyä enemmän käytäntöön sekä syventää opittua paremmin kuin aikaisemmissa koulutusmuodoissa.

 

Tuina-hieronnan peruskoulutukseen kuuluu myös osio yrittäjyydestä sekä muiden sosiaali- ja terveysalojen mukainen osio Suomen terveydenhuollon kentästä, sillä Suomessa suurin osa kiinalaisen lääketieteen hoitajista toimii yrittäjinä. Koulumme tarjoaa halukkaille myös mahdollisuuden aloittaa toimintansa osuuskunnan kautta. Osuuskunta on mahdollisuus kevytyrittäjyyteen, jossa osuuskunta hoitaa vakuutukset, kirjanpidon, palkanlaskennan ja muut yrittämiseen liittyvät velvollisuudet. Hoitaja voi itse toimia esimerkiksi osa-aikaisessa työsuhteessa palkansaajana ilman yrittäjyyteen liittyviä riskejä.

Odoon teksti ja kuva-alue

Miksi opiskella Kiinalaisen lääketieteen Akatemiassa?

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tavoitteena on tarjota Suomen parasta ja monipuolisinta kiinalaisen lääketieteen opetusta. Kouluttajamme opettavat omien vahvuuksiensa mukaisia moduuleita, juuri niitä asioita joista he itse ovat intohimoisen kiinnostuneita. Kaikilla kouluttajillamme on alan yliopisto-opintoja ja monet heistä tekevät yhteistyötä eri yliopistojen ja alan tutkijaryhmien kanssa.

On tärkeää, että opiskelijat saavat opetusta useammalta kuin yhdeltä opettajalta, jotta he pystyvät muodostamaan laajan näkemyksen alasta. Akatemian kouluttajat ovat saaneet oman koulutuksensa eri kouluista, mikä antaa mahdollisuuden yhdistää erilaisten koulukuntien vahvuuksia. Opiskelijat oppivat näin ymmärtämään mikä lähestymistapa toimii parhaiten erilaisten asiakastilanteiden kanssa. Tietoa Akatemian kouluttajista löydät täältä.

Laaja-alainen koulutus tukee oppilaiden mahdollisuuksia löytää omat intohimon kohteensa kiinalaisen lääketieteen laajasta kentästä ja kehittää henkilökohtaista osaamista itseään kiehtovien asiakasryhmien suhteen.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on osuuskunta. Tämä mahdollistaa heti valmistumisen jälkeen helpon siirtymän työelämään ilman suuria taloudellisia riskejä. Osuuskunnan jäsenellä on mahdollisuus toimia valmistuttuaan myös ilman omaa yritystä.

Tuina-hieronnan peruskoulutuksesta voit halutessasi jatkaa opintojasi myös akupunktiohoitajan peruskoulutukseen. Tällöin saat hyväksiluetuksi suurimman osan akupunktiohoitajan peruskoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoista.


Koulutuksen laajuus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, interaktiivisia videoluentoja, monipuolista ja mielenkiintoista opiskelumateriaalia verkkoalustallamme, ohjattua käytännön harjoittelua sekä omatoimista harjoittelua.

Koulutuksen laajuus on 810 tuntia (30op). Koulutus kestää 1.5 - 2 vuotta.


Lähiopetus 312 tuntia

Lähiopetus järjestetään Helsingin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin ja sen määrä vaihtelee 3-5 viikonlopun välillä lukukausittain.

Lähiopetusta tapahtuu myös live-videoluentoina. Videoluentojen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida ja keskustalla opettajien ja muiden oppilaiden kanssa.


Verkko-opetus 324 tuntia

Verkko-opetusta varten käyttöön on valittu helppokäyttöisyytensä ja toiminnallisuutensa vuoksi OpenEDX opetusalusta. Opetusalusta on Harvardin ja MIT:n yliopistojen yhteisen kehitystyön tulos, joka valittiin vuonna 2016 maailman parhaaksi opetusalustaksi. Valintaan vaikuttivat alustan tarjoamat laajat mahdollisuudet yhdistää erilaisia opiskelun muotoja sekä eri yliopistoissa suoritettuja opintoja. Erilaisten ryhmäopiskelutoimintojen ja kursseihin liittyvien keskustelujen mahdollistaminen sekä helppokäytöisyys ja selkeys olivat tärkeitä tekijöitä. Alustaan yhdistettävät live-videoluennot eivät vaadi käyttäjiä asentamaan selaimen lisäksi uusia ohjelmistoja koneelleen. Perehdytämme opiskelijat opetusalustan käyttöön.

Verkko-opetuksemme sisältää monipuolista ja mielenkiintoista opintomateriaalia. Kouluttajat seuraavat opintojen etenemistä ja ovat myös läsnä mahdollisille kysymyksille ja keskusteluille. Yleensä verkko-opintojen sijaan koulut tarjoavat vastaavan tuntimäärän oppilaan itsenäisenä opiskeluna ilman ohjausta. Akatemian verkko-opintojen myötä itsenäinen opiskelu on muutettu ohjatuksi opiskeluksi.Ohjattu harjoittelu 66 tuntia


Ohjattu harjoittelu järjestetään Helsingissä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ohjattua harjoittelua voit halutessasi suorittaa myös koulun ulkopuolisten kiinalaisen lääketieteen ammattilaisten ohjauksessa missä päin maailmaa tahansa (hyväksyntä koululta etukäteen). 


Itsenäinen harjoittelu 108 tuntia

Ohjatun harjoittelun lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotyötä myös itsenäisesti. Itsenäistä harjoittelua tukevat oppimisalustamme mahdollisuudet palautteeseen, prosessointiin ja ryhmätyöskentelyyn muiden opiskelijoiden kanssa.

Odoon teksti ja kuva-alue

Koulutuksen hinta ja ajankohta

Kokonaisuudessaan koulutus koostuu kolmesta kokonaisesta lukukaudesta sekä kiinalaisen lääketieteen perusteiden kesäkurssista. Jokaisessa kokonaisessa lukukaudessa on viisi kuukautta opiskelua. Intensiivinen kesäkurssi alkaa 7.5.2018 ja päättyy 5.8.2018 (juhannusviikolla ei opintoja). Syyslukukausi 2018 alkaa heti kesäkurssin päätyttyä. Kiinalaisen lääketieteen perusteiden kesäkurssi suoritetaan verkko-opintoina ja viikoittaisina live-videoluentoina. Verkkomateriaalit saat käyttöösi viikoittain helppokäyttöisellä opintoalustallamme ja viikoittaiset live-luennot järjestetään torstai-iltaisin kello 18.30 - 20:00. Jos et pääse osallistumaan luennolle livenä, voit aina katsoa tallenteen jälkeenpäin sinulle sopivana ajankohtana.

Lukukausimaksumme on 1500€ ja se sisältää kaiken opintomateriaalin, lähiopetuksen, ohjatun harjoittelun ja työvälineet lähiopintojen yhteydessä. Kiinalaisen lääketieteen perusteiden kesäkurssin hinta on 660€. Lukukausimaksun voi halutessaan suorittaa useammassa korottomassa erässä. 


Koulutuksen sisältö lukukausittain

Ohessa on tiivistelmä eri lukukausien sisällöstä. Koulutuksen aikana saat laajat tiedot kiinalaisen lääketieteen perusteista ja diagnostiikasta, meridiaanijärjestelmästä, tuina-hieronnasta sekä muista kiinalaisen lääketieteen manuaalisista hoitomenetelmistä, kuten moxibustio, guasha, akuvasara ja kuppaus. Opiskelet myös anatomian perusteita sekä hoitotyön etiikkaa ja hoitotapahtuman erilaisia ulottuvuuksia. Koulutukseen sisältyy myös moduulit sosiaali- ja terveysalan kentästä sekä yrittäjyydestä. 

Kesäkurssi (1. lukukausi)

Kiinalaisen lääketieteen perusteet

Johdanto 

Historia, perusterminologia, koulukunnat ja opiskelualusta


Perusteet 

Wu Xing -teoria (elementit) ja substanssit (qi, veri, jing, jinye) 


Diagnostiikka 

8 periaatetta, 4 tasoa, 6 patogeeniä 


2. Lukukausi

Manuaaliset tekniikat

Tuina 

Tuinan perusteet, meridiaanijärjestelmä, akupainanta ja tärkeimmät pisteet


Hoitotapahtuma

Eettisyys, haastattelut


Tekniikat 

Manuaaliset tekniikat, kuppaus, guasha, akuvasara ja epäsuora moxibustio 

3. Lukukausi

Tuinan erikoistekniikat

Tuina

Syventävät opinnot Tuinan erikoistekniikoista


Harjoittelu

Intensiivistä harjoittelua4. Lukukausi

Työhön valmistavia opintoja ja valmistuminen

Sos. terv. ala ja yrittäjyys 

Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja kenttä, yrittäjyyden perusteet


Tuina

Syventävät opinnot Tuinan erikoistekniikoista


Kokeet

Kertaus ja loppukokeet.

  Hae mukaan!


Hae koulutukseen