Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK

Suomen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion ammattilaisten osuuskunta

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK on vuonna 2017 perustettu kiinalaiseen lääketieteeseen erikoistunut yhteisö, jonka tarkoituksena on kehittää kiinalaisen lääketieteen koulutusta ja yrityskulttuuria. Osuuskunta syntyi tarpeesta koota yhden pöydän ääreen Suomessa vaikuttavia alan huippuosaajia sekä suunnitella ja järjestää jatkokoulutusta maailman parhaiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Osuuskunnan toiminta keskittyy kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutusten järjestämiseen ja kehittämiseen sekä kiinalaisen lääketieteen tunnettavuuden parantamiseen yleisöluentojen ja julkaisujen myötä. Osuuskunnan kouluttajat ovat alansa huippuja Suomesta ja ulkomailta.

Koulutuksen lisäksi osuuskunta ylläpitää klinikkatoimintaa. Klinikoilla toimivat koulun opettajien lisäksi kiinalaisen lääketieteen koulutuksen saaneet ammattilaiset. Harjoitusklinikkapäivinä mukana on myös kiinalaisen lääketieteen opiskelijoita.

Osuuskunta edistää kiinalaisen lääketieteen tutkimusta ja yhteistyötä lääketieteellisten tahojen sekä yliopistojen kanssa järjestämällä mm. tutkimukseen liittyviä seminaareja ja julkaisee tutkimuskirjallisuutta.

Odoo text and image block