Kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteerit

 

Odoo image and text block

Kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteerit

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutuksia varten on luotu kaksi perustavanlaatuista kriteeristöä. Toinen, aikaisempi kriteeristö on tehty Maailman terveysjärjestön WHO:n ja kiinalaisten yliopistojen toimesta. WHO:n kriteeristön mukainen laajuus kiinalaisen lääketieteen koulutukselle on 2460 lähiopetustuntia.

Nykyisin Euroopassa käyössä oleva kriteeristö on luotu Euroopassa soveltaen ja laajentaen WHO:n minimivaatimuksia paremmin Euroopan alueelle soveltuviksi. Yrtteihin liittyvän lainsäädännön vuoksi yrtteihin liittyää koulutuksen määrää on supistettu, mutta harjoittelun ja teorian määrä on laajennettu runsaasti. ETCMA:n nykyisten koulutuskriteerien mukaisen koulutuksen kesto on minimissään 3600 opetustuntia, jotka jakautuvat seuraavasti:

Kiinalaista lääketiedettä 1600 tuntia

Klinikkaharjoittelua 1200 tuntia

Lääketiedettä 800 tuntia


Kriteerien tarkoituksena on varmistaa tehokas ja turvallinen kiinalaisen lääketieteen mukainen hoito sekä mahdollisuus jatko-opintoihin mm. maisterinkoulutuksissa. Lisätietoja akupunktiokoulutusten kriteereistä löytyy ETCMA:n julkaisusta.


Suomessa kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteereitä alunperin ylläpitämään perustettu Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto (SKILL) ry, on julkaissut omat kriteerinä vuonna 2010. SKILL ry:n kriteerit eivät kuitenkaan riitä täyttämään ETCMA:n ja WHO:n suosituksia alalla tarvittavasta peruskoulutuksesta. Tällä hetkellä yhdistyksistä ainoastaan Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry (FinnAcu) noudattaa kansainvälisiä kriteereitä akupunktiokoulutuksen suhteen. Kiinalaisen lääketieteen kouluista Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on tällä hetkellä ainoa, joka täyttää ETCMA:n kriteerit.