Kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteerit

 

Odoo image and text block

Kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteerit

Kiinalaisen lääketieteen koulutuksia varten on luotu kaksi perustavanlaatuista kriteeristöä. Toinen, aikaisempi kriteeristö on tehty Maailman terveysjärjestön WHO:n ja kiinalaisten yliopistojen toimesta. WHO:n kriteeristön mukainen laajuus kiinalaisen lääketieteen koulutukselle on 2460 lähiopetustuntia.

Nykyisin Euroopassa käyössä oleva kriteeristö on luotu Euroopassa soveltaen ja laajentaen WHO:n minimivaatimuksia paremmin Euroopan alueelle soveltuviksi. Yrtteihin liittyvän lainsäädännön vuoksi yrtteihin liittyää koulutuksen määrää on supistettu, mutta harjoittelun ja teorian määrä on laajennettu runsaasti. ETCMA:n nykyisten koulutuskriteerien mukaisen koulutuksen kesto on minimissään 3600 opetustuntia, jotka jakautuvat seuraavasti:

Kiinalaista lääketiedettä 1600 tuntia

Klinikkaharjoittelua 1200 tuntia

Lääketiedettä 800 tuntia


Kriteerien tarkoituksena on varmistaa tehokas ja turvallinen kiinalaisen lääketieteen mukainen hoito sekä mahdollisuus jatko-opintoihin mm. maisterinkoulutuksissa.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia noudattaa ETCMA:n koulutuskriteereitä.
Voit lukea lisää koulutuskriteereistä tästä.

Suomessa kiinalaisen lääketieteen koulutuskriteereitä ylläpitää ja valvoo Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto (SKILL) ry.