Kiinalaisen lääketieteen Akatemian kouluttajat

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia kokoaa Suomen parhaita kouluttajia saman katon alle. Kouluttajillamme on omat erikoisosaamisen alueensa ja heillä on erilaisia lähestymistapoja hoitamiseen ja opettamiseen. Akatemialla arvostamme avoimuutta ja kunnioittamme kiinalaisen lääketieteen monia eri näkemyksiä ja koulukuntia. Meille on tärkeää, että opiskelijat saavat laadukasta opetusta usealta eri opettajalta, sillä kiinalainen lääketiede on laaja kokonaisuus, jonka eri puolista ja lähestymistavoista löytävät pikkuhiljaa opintojen edetessä oman näkemyksensä ja hoitotapansa.

Akatemia on perustettu osuuskuntana ja osuuskunnan asiantuntijaraati päättää uusien kouluttajien hyväksymisestä sekä arvioi uusien kurssien sisällön. Koulullamme on vakituisen opetushenkilökunnan lisäksi runsaasti vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.


Peruskoulutusten kouluttajat


Odoo image and text block


Wu Xuefei

"Xuefei on opettajana tarkka, lempeä ja ystävällinen. Hän huomioi aina tasapuolisesti kaikki opiskelijat ja on erityisen hyvä opettamaan neulatekniikoita. Xuefei on myös erittäin kokenut ja taitava työssään ja tekeekin hoitotyötä edelleen päivittäin. Olen erityisen vaikuttunut positiivisista hoitotuloksista, mitä olen hänen hoidoissaan saanut."

– Satu Posti

Odoo image and text block

Kliininen osaaminen ja tarkkuus

Xuefein erikoisalana on keskittyminen erilaisiin neulomistekniikoihin sekä kiinalaisen lääketieteen hoitomalleihin. Hän käyttää työssään akupunktion lisäksi myös muita kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoja, kuten kuppausta ja tuina-hierontaa.


Xuefein vahva kliininen kokemus Kiinan sairaaloissa sekä Suomessa omalla vastaanotollaan, antaa hänen erinomaisen taustan toimia Kiinalaisen lääketieteen Akatemian akupunktion käytännön opetuksesta vastaavana opettajana. Hän on erittäin antautunut opettaja, joka katsoo, että kaikki oppilaat varmasti löytävät pisteet ja osaavat pistää ne. Hän on tyyliltään lempä ja hyväksyvä, ohjaten kaikki oppilaita heille sopivaan tahtiin.


Hän on tunnettu erinomaisesta neulomistekniikastaan sekä qin hallinnastaan neulojen avulla. Se on hänen mielestään akupunktio-tekniikan ydin ja sen hän haluaa opettaa myös oppilailleen. 


2005-2009 Postdoctoral research fellow at Neuroscience center, University of Helsinki,  Finland
2002-2005 Postdoctoral research fellow at Shanghai Institute of Neuroscience, Chinese Academy of Sciences, Shanghai
1999-2002 Studied and worked at Shanghai Institute of Acupuncture and Meridians, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (received Medical Doctoral Degree in 2002)
1996-1999 Studied and worked in the First Affiliated Hospital of Gansu College of Traditional Chinese Medicine(received Medical Master Degree in 1999)
1994-1996 Worked at Department of Acupuncture & Massage, Jingtai Hospital of Traditional Chinese Medicine, Gansu


Puhelinnumero:. +358 44 082 3511
Sähköposti: xuefei.xinghui@gmail.com

Odoo image and text block

Taina Alakulppi

"Aloitin kiinalaisen lääketieteen opiskelun Tainan kanssa syksyllä 2016. Tainan asiantuntevuus, intohimo aiheeseen ja mielenkiintoiset, omakohtaiset tarinat Kiinasta tekivät heti vaikutuksen, ja pirteä opetustyyli tempasi minut alusta alkaen mukaan kiinalaisen lääketieteen maailmaan. Taina osaa soveltaa opetuksessaan mielestäni loistavasti kiinalaisen lääketieteen oppeja suomalaiseen arkeen sopiviksi, ja olen saanut häneltä runsaasti yksilöllisiä vinkkejä oman elämäni tasapainottamiseen aina riippuen vallitsevasta elämäntilanteesta ja vuodenajasta, joita sovellan arjessani edelleen. Sain Tainalta myös loistavia kirjasuosituksia kiinalaisen lääketieteen omatoimiseen opiskeluun. Lisäksi persoonana Taina on lämminhenkinen ja ihmisläheinen, joka tekee hänestä helposti lähestyttävän, ja kokemukseni myös Tainan tekemästä akupunktiohoidosta ja kuivakuppauksesta ovat olleet miellyttäviä ja energisoivia, ammattilaisen ottein."

– Marianna Ahonen

Odoo image and text block

Sydäntä lähellä naisten ja lasten terveys

Tainan erityisenä kiinnostuksen ja innostuksen kohteena ovat kaikki naisten ja lasten terveyteen liittyvät kiinalaisen lääketieteen osa-alueet.

Tainalle hedelmällisyyden parissa haasteita kohtaavien potilaiden hoito on erityisen kiinnostavaa, koska heidän kanssaan hoito on aina hyvin kokonaisvaltaista ja onnistumiset ovat aina erityisen palkitsevia. Naisten terveydenhoidon alle läheisesti liittyvät myös kuukautiskierron, hormonaalisten häiriöiden, vaihdevuosiongelmien ja erilaisten emotionaalisten epätasapainotilojen hoitaminen.

Vaikka lasten hoitaminen kiinalaisen lääketieteen menetelmin on Suomessa vielä harvinaisempaa, Taina toivoo pääsevänsä edistämään tätä osa-aluetta jatkossa.

 

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja

Luottamustoimet:
2017- ETCMA Honorary Secretary, ETCMA Executive Committee Member
2016- FinnAcu ry, varapuheenjohtaja
2016- Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, hallituksen jäsen
2015- FinnAcu ry, hallituksen jäsen

Koulutushistoria:
2016- Middlesex University London & NCA, Masters Degree in Advanced Oriental Medicine
2013-2015 Beijing University of Chinese Medicine
2010-2013 Interpraxis, Kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja
2012-2013 Koulutettu hieroja, Keskuspuiston Ammattiopisto

Puhelinnumero:.  +358 45 6744 546
Sähköposti:   taina@kiinalainenlaaketiede.fi

Odoo image and text block

Mikael Ikivesi


"Mikael on innostava opettaja ja kiinalaiseen lääketieteeseen vahvasti perehtynyt monipuolinen osaaja. Hänellä on kyky saada filosofia ymmärrettäväksi liittämällä teoria käytäntöön esimerkkien avulla - tällöin teoria saa kosketuspintaa elävään elämään ja tulee ymmärrettävään muotoon. Mikaelin innostus ja perehtyneisyys kiinalaiseen lääketieteeseen tekee oppitunneista mielenkiintoisen matkan opetettavaan aiheeseen, jota huomaa prosessoivansa vielä pitkään oppitunnin jälkeen. Vanhat tekstit aukeavat elämään ja samoin filosofia avautuu pikku hiljaa pala palalta rakentuen - yhdistyen saumattomasti nykyhetkeen."

– Minna Salminen

Odoo image and text block

Rakastunut klassikoihin, kultivaatioperinteeseen, sinologiaan ja kiinalaisen lääketieteen historiaan

Mikaelin intohimoina ovat kiinalaisen lääketieteen ja taolaisen kultivaatioperinteen klassikot sekä niiden tutkiminen. Hän tutkii erilaisten traditioiden välisiä yhteyksiä ja kulttuurikontekstia, jossa erilaiset hoitokäytänteet ja filosofiat ovat syntyneet. Häntä kiinnosta juuri se, miksi ja miten erilaiset näkemykset syntyivät, miten ne kohtasivat ja mikä niissä on toimivaa missäkin tilanteessa.

Hänen erikoisuutenaan on laaja tuntemus taolaisesta kultivointiperinteestä ja sen vaikutuksista kiinalaisen lääketieteen kehitykseen. Kirjassaan Nèiguān - Sisäinen katselu taolaisessa perinteessä hän tarkastelee varhaisten taolaisten mindfulness-harjoitteiden kehittymistä ja yhteyttä lääketieteelliseen traditioon. Häntä kiehtoo kiinalaisen lääketieteen käyttö henkisen kasvun tukena ja hoitomuotona erilaisissa henkisissä ongelmissa.

Filosofisen puolen lisäksi hän on kiinnostunut tutkimaan Kiinan klassisessa kirjallisuudessa esitettyjen hoitomallien ja yrttien käyttömahdollisuuksia myös modernissa kliinisessä klinikkatyössä. Hän kartoittaa Suomen kasvillisuuden käyttöä kiinalaisen lääketieteen historiassa sekä yrttien käyttömahdollisuuksia sairauksien hoidossa nykyään.


Käännöstensä ja kiinalaisen lääketieteen tuntemuksensa vuoksi hänet on kutsuttu kahdesti puhumaan maailman merkittävimpään taolaisten mestareiden ja taolaisuuden tutkijoiden konferenssiin (International Taoist Forum) kutsujina Ren Farong (silloin Chinese Taoist Associationin puheenjohtaja) ja Wang Zuo'an (China Religious Culture Communication Association, johtava virkamies). Hänet on myös valittu kiinalaisen lääketieteen maailman kattojärjestön (World Federation Of Chinese Medicine Societies) tutkimuskomitean varapuheenjohtajaksi.

 

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, koulutettu hieroja

Luottamustoimet:
2016-2020 World Federation Of Chinese Medicine Societies, tutkimuskomitean varapuheenjohtaja
2017- Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, varapuheenjohtaja
2015-2017 Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto SKILL ry, puheenjohtaja
2015- Suomen perinteisen kiinalaisen lääketieteen yhdistys ry, hallituksenjäsen


Koulutushistoria:
2016- Middlesex University London & NCA
2007-2008 Koulutettu hieroja, Hesote (nyk. Stadia)
2007 Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, Asociación Hispano Americana de Acupuntura Beijing `84 ja Escuela de medicina tradicional oriental Neijing, Helsinki ja Espanja


Osoite:
Föglönkuja 4 B 29
00590 Helsinki

Puhelinnumero:. +358 44 333 3978
Sähköposti:  mikael@kiinalainenlaaketiede.fi

Odoo image and text block

Francisco Salvatierra


"Francisco on hyvä ja asiantunteva opettaja. Hänellä on laaja tuntemus eri hieronta tekniikoista ja akupunktiosta. Hän opettaa käyttäen useampia metodeja, jotta kaikilla on mahdollisuus oppia. Häntä on helppo lähestyä ja kysyä samaa asiaa useampaan kertaan sillä hänessä on lämpöä ja huumoria. Hyvän hänestä tekee se , että hän rakastaa työtään ja välittää oppilaistaan."

– Marjo von Bell

Odoo image and text block

Kun mieli ja keho kohtaavat

Franciscoa on aina kiehtonut kehon fyysisen- ja psyykkisen puolen yhteys. Kiinalaisessa lääketieteessä häneen teki suuren vaikutuksen, kuinka näitä kahta ei pidetä erillään, kuten länsimaalaisessa lääketieteessä on tapana, vaan ihminen nähdään yhtenä saumattomana kokonaisuutena. Näin ollen mikä tahansa toimintaa häiriöittävän tekijän korjaaminen ja tasapainottaminen perustuu siihen, että kaikki ihmisessä, mieli ja keho, ovat yhteydessä toisiinsa.

Hän on opiskelut useita Kiinassa käytössä olevia tekniikoita, kuten akupunktiota, moksibustiota, kuppausta, tuina-hierontaa ja fytoterapiaa. Hoitotyössään hän on erikoistunut etenkin hierontatekniikoihin, joissa hän yhdistää rentoutus- ja lihasten kuntouttamiseen liittyviä tekniikoita länsimaisesta ja kiinalaisesta lääketiteestä. Hän yhdistelee kiinalaisen lääketieteen ja länsimaisen lääketieteen lisäksi japanilaista shiatsua ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi mukaillen asiakkaiden ja opiskelijoiden tarpeita. Opettaessaan hän osaa pitää asiat erillään ja keskittyä opetettavaan tekniikkaan, mutta oppilaan edetessä hän pystyy näyttämään jatkuvasti erilaisia tapoja hoitaa vastaantulevia tilanteita.

Hänen laaja kokemuksensa erilaisten urheiluvammojen ja kroonisten kipujen hoidosta sekä syvä kiinnostuksensa stressin ja muiden mielentilojen vaihteluiden vaikutuksesta kehoon, tarjoaa ainutlaatuisen lähestymisen kehon käsittelyyn. Hänestä mikään kiputila ei synny sattumalta, vaan on aina olemassa joku aiempi syy, miksi loukkaantuminen tapahtuu sillä hetkellä, eikä esimerkiksi jonain toisena hetkenä, ja tämän vuoksi on tärkeää löytää syy tapahtuneelle eikä vain keskittyä itse oireeseen.

2017 Hieronta Akatemia
2012-2013 Shiatsu jatko-opintoja
2012 Shiatsu peruskurssi
2007-2008 Klassinen hieronta
2007 Tuina, Cenac, Espanja
2007 Akupunktioanestesia, sähkö-akupunktio
2007 Aurikuloterapia (korva-akupunktio)
2004-2008 Kiinalaisen lääketieteen terapeutti, Cenac, Espanja

Puhelinnumero:. +358 44 015 5514
Sähköposti:  mr_oi@hotmail.com