Jäsenyys

Odoo image and text block

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OSK:n jäsenyys

Osuuskunta koostuu kolmesta eri haarasta: Akatemia, Hyvinvointikeskus ja Tutkimuskeskus. Kaikki haarat toimivat yhdessä ja suunnitelevat toimintaa yhdessä. Osuuskunnan jäsenet voivat myös toimia useassa eri tehtävässä.

Osuuskunnan hallitus arvioi kaikki hakemukset ja tekee päätökset jäseneksi hyväksymisestä. Jäsen voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.

Akatemian alla toimivat kiinalaisen lääketieteen kouluttajat. Vakituisilta kouluttajilta vaaditaan laajaa ammattitaitoa sekä käytännön kokemusta hoitotyöstä. He suunnittelevat ja pitävät koulutuksia mm. osuuskunnan tiloissa sekä etäkoulutuksia online-koulutusalustan kautta. Koulutuksia suunnitellaan yhdessä ja pidempiin perus- ja jatkokoulutuksiin liittyvien osien vastuuta jaetaan kunkin osaamisen ja intohimojen mukaan. Lyhyiden, viikonlopun mittaisien koulutuksien tai osuuskunnan henkilökunnan järjestämien koulutusten yhteydessä vierailevien opettajien ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä. Myös osuuskunnan ulkopuoliset luennoitsijat voivat tarjota koulutuksiaan Akatemian kautta järjestettäväksi. Koulutuksiin liittyvät ideat arvioi osuuskunnan raati.

Hyvinvointikeskuksen alla toimivat kiinalaisen lääketieteen terapeutit, jotka tekevät hoitotyötä joko Akatemian omalla klinikalla tai jäsenten ylläpitämillä klinikoilla ja omilla vastaanotoillaan ympäri Suomea. Akatemian kautta valmistuvilla on mahdollisuus liittyä osuuskuntaan opiskelijajäseninä jo opiskelujen aikana tai vakituiseksi jäseneksi valmistuttuaan. Myös muulla valmistuneita ETCMA:n koulutuskriteerit täyttäviä hoitajia voidaan ottaa jäseneksi. Osuuskunta voi tarjota jäsenen tarpeesta riippuen palveluita kuten kirjanpidon, palkanmaksun, laskutuksen, kassajärjestelmän, kotisivut, ajanvarauksen, potilaskortiston, markkinointitukea sekä jatkokoulutusta. Tärkeimpänä etuna on ammattilaisten yhteisö, jossa kaikki pyrkivät yhteistoiminnalla kehittämään kiinalaisen lääketieteen kenttää Suomessa ja Euroopassa. Osuuskunta mahdollistaa myös kevytyrittäjyyden ja osa-aikaisen hoitotyön tekemisen oman asiakaskunnan keräämiseksi ennen oman yrityksen perustamista.

Tutkimuskeskuksen alla tapahtuu kustannus- ja julkaisutoimintaa, erilaisten tutkimusseminaarien järjestäminen sekä viranomaisyhteistyö.


Jäsenyydestä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: join@kiinalainenlaaketiede.fi