Kiinalaisen lääketieteen Akatemian akupunktiokoulutus

Opiskele kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion ammattilaiseksi

Odoo CMS- Sample image floating

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia tarjoaa uudenlaisen ja innovatiivisen koulutusmuodon kiinalaisen lääketieteen opiskeluun. Akatemia hyödyntää modernia koulutusteknologiaa tarjotessaan ensimmäistä kertaa Suomessa mahdollisuuden suorittaa kiinalaisen lääketieteen lähiopintojen lisäksi ohjatusti myös etäopiskelua. Helppokäyttöinen opiskelualusta mahdollistaa interaktiiviset videoluennot lähiviikonloppujen välissä sekä joidenkin teoriaosuuksien suorittamisen etänä säästäen näin opiskelijoiden matka- ja majoituskuluissa. Interaktiivisten live-videoluentojen käytön myötä lähiviikonloppujen aikana voidaan keskittyä enemmän käytäntöön sekä syventää opittua paremmin kuin aikaisemmissa koulutusmuodoissa. Koulutusalustan kautta vakituisten kouluttajien lisäksi luennoilla vierailee alamme huippututkijoita ja opettajia ympäri maailmaa.

Akatemian opintosuunnitelma pohjautuu pitkälti Pekingin kiinalaisen lääketieteen yliopiston opetussuunnitelmaan, sovellettuna Suomen ja Euroopan standardeihin ja koulutusvaatimuksiin. Koulutus täyttää kiinalaisen lääketieteen Euroopan kattojärjestön ETCMA:n asettamat koulutuskriteerit, joten opiskelijamme voivat jatkaa koulutustaan myös kansainvälisissä koulutuksissa Euroopan yliopistoissa. Opetussuunnitelma kattaa myös Suomen kiinalaisen lääketieteen liiton SKILL ry:n koulutusvaatimukset.

Peruskoulutukseen kuuluu myös osio yrittäjyydestä sekä muiden sosiaali- ja terveysalojen mukainen osio Suomen terveydenhuollon kentästä, sillä Suomessa suurin osa kiinalaisen lääketieteen hoitajista toimii yrittäjinä. Koulumme tarjoaa halukkaille mahdollisuuden aloittaa toimintansa osuuskunnan kautta. Osuuskunta on mahdollisuus kevytyrittäjyyteen, jossa osuuskunta hoitaa vakuutukset, kirjanpidon, palkanlaskennan ja muut yrittämiseen liittyvät velvollisuudet. Hoitaja voi itse toimia esimerkiksi osa-aikaisessa työsuhteessa palkansaajana ilman yrittäjyyteen liittyviä riskejä.


Miksi opiskella Kiinalaisen lääketieteen Akatemiassa?

Kiinalaisen lääketieteen Akatemian tavoitteena on tarjota Suomen parasta ja monipuolisinta kiinalaisen lääketieteen opetusta. Kouluttajamme opettavat omien vahvuuksiensa mukaisia moduuleita, juuri niitä asioita joista he itse ovat intohimoisen kiinnostuneita. Kaikilla kouluttajillamme on alan yliopisto-opintoja ja monet heistä tekevät yhteistyötä eri yliopistojen ja alan tutkijaryhmien kanssa.

On tärkeää, että opiskelijat saavat opetusta useammalta kuin yhdeltä opettajalta, jotta he pystyvät muodostamaan laajan näkemyksen alasta. Akatemian kouluttajat ovat saaneet oman koulutuksensa eri kouluista, mikä antaa mahdollisuuden yhdistää erilaisten koulukuntien vahvuuksia. Opiskelijat oppivat näin ymmärtämään mikä lähestymistapa toimii parhaiten erilaisten asiakastilanteiden kanssa. Tietoa Akatemian kouluttajista löydät täältä.

Laaja-alainen koulutus tukee oppilaiden mahdollisuuksia löytää omat intohimon kohteensa kiinalaisen lääketieteen laajasta kentästä ja kehittää henkilökohtaista osaamista itseään kiehtovien asiakasryhmien suhteen.

Akatemian arvoihin kuuluu lisäksi se, että kaikilla on oikeus saada hoitoa. Community acupuncture -päivinä potilaat maksavat hoidosta oman rahallisen tilanteensa perusteella haluamansa summan. Edistääksemme ajattelun leviämistä ja yhteisöllisyyttä, tutustutamme opiskelijamme myös tämän tyyppiseen työskentelyyn. Se luo opiskelijoille myös mahdollisuuden nähdä laajan kirjon terveysongelmia, joita klinikkatyössä ei muuten kohtaisi.

Kiinalaisen lääketieteen Akatemia on osuuskunta. Tämä mahdollistaa heti valmistumisen jälkeen helpon siirtymän työelämään ilman suuria taloudellisia riskejä. Osuuskunnan jäsenellä on mahdollisuus toimia valmistuttuaan myös ilman omaa yritystä.


Koulutuksen laajuus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, interaktiivisia videoluentoja, monipuolista ja mielenkiintoista opiskelumateriaalia verkkoalustallamme, ohjattua käytännön harjoittelua sekä omatoimista harjoittelua.

Koulutuksen laajuus on 3085 tuntia (114op) + länsimaista lääketiedettä 800 tuntia (30op). Koulutus kestää 3.5 - 4 vuotta.


Lähiopetus 684 tuntia

Lähiopetus järjestetään Helsingin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lähiopetusta on viikonloppuisin ja sen määrä vaihtelee 3-5 viikonlopun välillä lukukausittain (6-10 vuodessa).

Lähiopetusta tapahtuu myös live-videoluentoina vakituisten kouluttajiien sekä vierailevien asiantuntijaluennoitsijoiden kanssa. Videoluentojen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida ja keskustalla opettajien ja muiden oppilaiden kanssa.


Verkko-opetus 1193 tuntia

Verkko-opetusta varten käyttöön on valittu helppokäyttöisyytensä ja toiminnallisuutensa vuoksi OpenEDX opetusalusta. Opetusalusta on Harvardin ja MIT:n yliopistojen yhteisen kehitystyön tulos, joka valittiin vuonna 2016 maailman parhaaksi opetusalustaksi. Valintaan vaikuttivat alustan tarjoamat laajat mahdollisuudet yhdistää erilaisia opiskelun muotoja sekä eri yliopistoissa suoritettuja opintoja. Erilaisten ryhmäopiskelutoimintojen ja kursseihin liittyvien keskustelujen mahdollistaminen sekä helppokäytöisyys ja selkeys olivat tärkeitä tekijöitä. Alustaan yhdistettävät live-videoluennot eivät vaadi käyttäjiä asentamaan selaimen lisäksi uusia ohjelmistoja koneelleen. Perehdytämme opiskelijat opetusalustan käyttöön.

Verkko-opetuksemme sisältää monipuolista ja mielenkiintoista opintomateriaalia. Kouluttajat seuraavat opintojen etenemistä ja ovat myös läsnä mahdollisille kysymyksille ja keskusteluille. Yleensä verkko-opintojen sijaan koulut tarjoavat vastaavan tuntimäärän oppilaan itsenäisenä opiskeluna ilman ohjausta. Akatemian verkko-opintojen myötä itsenäinen opiskelu on muutettu ohjatuksi opiskeluksi. Verkko-opintojen käyttö mahdollistaa myös ympäri maailmaa toimivien huippututkijoiden ja hoitajien osaamisen jakamisen oppilaiden kanssa. Suomessa, missä akupunktiota ei käytetä laajasti sairaalaympäristöissä, kouluttajien kokemus rajoittuu joidenkin sairauksien suhteen usein lähinnä kirjatietoon ja oman koulutuksen sisältöön. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden käyttö peruskoulutuksessa mahdollistaa laajemman kuvan ja ammattitaidon kehittämisen.


Ohjattu harjoittelu 408 tuntia

Odoo CMS- Sample image floating

Ohjattu työharjoittelu tapahtuu klinikallamme, mikä sijaitsee samoissa tiloissa koulun kanssa. Harjoittelua suoritetaan potilastyönä yhdessä kouluttajiemme kanssa. Järjestämme säännöllisesti myös Community Acupuncture -päiviä, jolloin harjoittelija saa mahdollisuuden nähdä suuren määrän asiakkaita päivässä.

Ohjattua harjoittelua voit halutessasi suorittaa myös koulun ulkopuolisten kiinalaisen lääketieteen ammattilaisten ohjauksessa missä päin maailmaa tahansa (hyväksyntä koululta etukäteen).


Itsenäinen harjoittelu 800 tuntia

Ohjatun harjoittelun lisäksi opiskelijat harjoittelevat hoitotyötä myös itsenäisesti. Itsenäistä harjoittelua tukevat oppimisalustamme mahdollisuudet palautteeseen, prosessointiin ja ryhmätyöskentelyyn muiden opiskelijoiden kanssa.


Länsimaisen lääketieteen opinnot 800 tuntia

Koulutuksesta valmistumisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa myös vähintään 30op länsimaisen lääketieteen opinnot. Länsimaisen lääketieteen opinnot eivät sisälly tarjoamaamme koulutusohjelmaan ja hintaan, vaan oppilaan tulee järjestää ne omatoimisesti. Pyrimme auttamaan tässä järjestämällä vaaditut opinnot etäopintoina yhteistyönä Suomen CAM-yhdistysten kanssa.


Koulutuksen hinta

Kokonaisuudessaan koulutus koostuu seitsemästä lukukaudesta ja jokaisessa lukukaudessa on viisi kuukautta opiskelua. Opiskelukuukauden hinta on 300€ ja opinnot voi maksaa kuukausittain tai lukukausittain. Opintopisteen hinnaksi tulee näin 92€ ja yhden opetustunnin hinta on 3.4€.


Koulutuksen sisältö lukukausittain

Ohessa on tiivistelmä eri lukukausien sisällöstä. Jokaisen lukukauden aikana on lisäksi joustava mahdollisuus suorittaa osia harjoittelusta. Koulutukseen sisältyvät mm. seuraavat hoitomenetelmät: akupunktio, akupainanta, tuina, moxibustio, guasha, tulineula, korva-akupunktio, scalp-akupunktio, refleksologia, akuvasara ja kuppaus. Suomesta saatavien yrttien käyttöä opetetaan ravinnon yhteydessä. Laajempi kiinalaisiin yrtteihin perustuva yrttikoulutus on mahdollista jatkokoulutuksena.

Tautioppi sisältää seuraavia osa-alueita:
 • allergiat

 • ihosairaudet

 • keuhkosairaudet

 • korva-, nenä-, kurkku- ja silmäsairaudet

 • sydän- ja verenkiertoelimistönsairaudet

 • ruuansulatuselimistön sairaudet

 • neurologiset sairaudet

 • muistisairaudet

 • autoimmuunisairaudet

 • syöpäsairaudet

 • lasten sairaudet

 • gynekologiset sairaudet

 • urologiset sairaudet

 • hormonaaliset sairaudet

 • lapsettomuus

 • kiputilat


Koulutusohjelma tiivistetysti

1. vuosi

Lukukausi 1

Johdanto ja perusteet 325 tuntia

Johdanto

Historia, perusterminologia, koulukunnat ja opiskelualusta


Perusteet

Wu Xing -teoria (elementit) ja substanssit (qi, veri, jing, jinye)


Diagnostiikka 1

8 periaatetta, kieli, kasvot, pulssi, palpaatio, kehonalueet, 6 tasoa, wei/qi/veri syvyydet jne.


Lukukausi 2

Manuaaliset tekniikat 230 tuntia

Tuina

Tuinan perusteet, meridiaanijärjestelmä, akupainanta ja tärkeimmät pisteet


Hoitotapahtuma

Eettisyys, haastattelut


Tekniikat

Akupunktion perustekniikat, kuppaus, guasha, akuvasara ja epäsuora moxibustio

2. vuosi

Lukukausi 3

Tautioppi ja kanavat 298 tuntia

Tautioppi 1

Zang-fu elinten patologiat sekä kanavapatologiat


Meridiaanit

Meridiaanien kulkureitit ja patologiat


Pisteet

Pisteiden paikantaminen sekä pistotekniikat ja muut hoidot


Lukukausi 4

Kanavat, pisteet ja haastattelu 311 tuntia

Tautioppi 2

Zang-fu elinten patologioiden jatkoa ja haastattelujen tekemistä

Meridiaanit ja pisteet

Meridiaanien ja pisteiden jatkoa. Ihmeelliset kanavat ja ekstrapisteet

Pulssi 2

Pulssidiagnostiikan jatkoa

3. vuosi

Lukukausi 5

Tekniikat ja ravinto 351 tuntia

Tekniikat 2

Edistyneet manipulaatiotekniikat, tulineula, edistyneet moxatekniikat

Yangsheng ja ravinto

Yangsheng elämän ylläpito ja ravinto-oppi hoitotyössä

Tautioppi 3

Gynegologia, hedelmättömyys, urologia, hormonaaliset ongelmat


Lukukausi 6

Tautioppi ja tekniikat 365 tuntia

Tautioppi 4

Iho- keuhko-, verenkiertoelimistön-, hermoston-, autoimmuuni-, ruoansulatuselimistön sairaudet jne.

Erikoistekniikat

Korva-akupunktio, scalp-akupunktio, hätätilanteiden tekniikat, refleksologia

Harjoittelua

Intensiivistä harjoittelua

4. vuosi

Lukukausi 7

Lopputyöt, koe ja valmistuminen 405 tuntia

Klassikoista

Kiinalaisen lääketieteen tärkeimmät klassikot ja erikoisten sairauksien hoitoa.


Sos. terv. ala ja yrittäjyys

Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja kenttä. Yrittäjyyden perusteet ja liiketoimen kehittäminen.


Tutkimus

Kiinalaiseen lääketieteeseen liittyvä tutkimus, tutkimuksen tekeminen ja mahdollisuudet.


Loppukokeet


Lopputyöt

Lopputöiden tekeminen ja esittely.


Kokeet

Kertaus ja loppukokeet.Todistukset ja tulevaisuus

Todistuksen saaminen, mahdollisuus liittyä osuuskuntaan, jatkaa opintoja ympäri maailmaa.