Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion teoriaa

Kiinalaisen lääketieteen teoreettinen viitekehys on pitkälti sidoksissa syntyhistoriansa aikana vaikuttaneeseen maailmankuvaan ja filosofiaan. Vaikka sen tarkkaa alkuperää ei tunneta, sen kehitystä voidaan seurata kirjallisten lähteiden valossa Han-kauden (206 eaa. - 220 jaa.) alusta eteenpäin. Sivuston tarkoituksena on tuoda esille kiinalaisen lääketieteen historiaa ja kehitysvaiheita, sekä valottaa sen taustalla vaikuttavaa filosofista oppirakennelmaa.

Kiinalaisen lääketieteen filosofiaa värittävät taolaisuus, buddhalaisuus ja kungfutselaisuus. Niiden lisäksi filosofiaan on yhdistynyt elementtejä shamanistisista kansanuskoista. Filosofia osion alla on esitelty kosmologiaa ja viiden elementin teoriaa, jotka muodostavat lähtökohdan kiinalaisen lääketieteen ymmärtämiselle.

Klassikot osion käännökset syventävät kuvaa kiinalaisen lääketieteen taustalla vaikuttavasta ajattelusta. Osion alta löytyy lääketieteeseen ja taolaisuuteen liittyviä käännöksiä. Taolaisia tekstejä on otettu mukaan antamaan syvempää kulttuurista kontekstia.


Sivua päivitetty: 08.03.2013 23:36