Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Huángdì Nèijīng Sùwèn - 黃帝內經素問

Keltaisen Keisarin sisäinen kaanon - Perustavanlaatuiset kysymykset

Sùwèn (素問) on tunnetuin osa kiinalaisen lääketieteen merkittävintä tekstikokoelmaa, joka tunnetaan paremmin nimellä Huángdì Nèijīng (黃帝內經). Sùwèn tarkoittaa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Se on kysymys-vastaus muotoon kirjoitettu teos, jonka teemat ovat vaihtelevia. Teoksella ei myöskään ole loogisesti etenevää rakennetta, joka on ymmärrettävää otettaessa huomioon, että teos on koottu suullisesta perimätiedosta ja/tai mahdollisesti ympäri Kiinaa levinneistä palasista noin 400 eaa.

Sùwèn sisältää kiinalaisen lääketieteen perusteet ja kuvauksen ihmisen suhteesta luontoon. Siinä käsitellään myös diagnoosin tekoa ja hoitoperiaatteita. Vaikkakin Nèijīng-teosta voidaan pitää akupunktion ja kiinalaisen hoitoperinteen tärkeimpänä teoksena, siitä ei ole saatavilla suomenkielistä käännöstä.

Sivustolle ilmestyy vähitellen suomennosta Sùwènista. Käännös tehdään suoraan kiinankielisestä teoksesta. Käännös pyrkii seuraamaan mahdollisimman sanatarkasti kiinankielistä ilmaisua.


Sivua päivitetty: 02.08.2010 22:46