Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja taolaisuuden tärkeimpiä teoksia

Muinaiset kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion klassikot antavat kuvan pitkälle kehittyneestä ja hyvin syvällisesti ihmisen eri elämänalueita käsittelevästä hoitoperinteestä. Sivustolla olevien käännösten on tarkoitus tuoda esille kiinalaista ajattelua ja akupunktion filosofista ulottuvuutta hoitomenetelmien ohella.

Kiinalaisen lääketieteen merkkiteoksia

Sivu vanhasta Huángdì Nèijīng Sùwènista Kiinalaisen lääketieteen tärkeimpinä teoksina tunnetaan Keltaisen keisarin sisäinen kaanon (Huángdì Nèijīng 黃帝內經). Kaanon koostuu kirjoista Sùwèn (素問) ja Língshū (靈樞). Välillä kokoelmaan luetaan kuuluvaksi myös Míngtáng (明堂) ja Tàisù (太素), jotka eivät ole säilyneet kokonaisina. Samalla tyylillä kirjoitettu Huángdì (bāshíyī) Nánjīng (黃帝八十一難經) luetaan välillä myös osaksi tätä kaanonia. Historiallisesti Nèijīng viittaa kuitenkin vain teokseen Sùwèn.

Sùwèn on tunnetuin osa kaanonia ja pitää sisällään kiinalaisen lääketieteen käsityksen ihmisestä kosmoksen osana, sairauden syistä, diagnoosinteosta ja hoidoista.

Língshū kuvaa tarkemmin akupunktiota ja hoitoja.

Nánjīng pitää sisällään ns. ihmeellisten kanavien kuvauksia ja selvittää Zàng-fǔ teorian (臟腑) mukaiset shū () ja mù () pisteet. Siinä myös tarkennetaan yuán-pisteiden () teoriaa.

Yhdessä nämä kolme teosta ovat merkittävin perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion aarreaitta. Vaikka ihmisten oirekuvat ovat muuttuneet vuosituhansien aikana ja länsimaiset hoitomuodot ovat syrjäyttäneet useiden akuuttien sairauksien hoitotarpeen kiinalaisen lääketieteen keinoilla, on ihmisen olemus pysynyt samankaltaisena. Sùwèn, Língshū ja Nánjīng ovat lainatuimmat ja arvostetuimmat kiinalaisen lääketieteen klassikot. Ne ovat perusta myöhemmille teoksille.

Zhāng Zhōngjǐng (張仲景) kirjoitti ennen vuotta 220 jaa laajan tutkielman nimeltä Shāng Hán Lùn (傷寒論) - Kylmien sairauksien tutkielma. Teos on ehkä kaikkein merkittävin historiallisista akuutteja sairauksia käsittelevistä kiinalaisen lääketieteen teoksista. Se pitää sisällään kuvauksia kylmistä sairauksista, niiden etenemisestä ja hoidosta. Teos tunnetaan etenkin siinä esitetyn kuuden tason teorian vuoksi. Teoria selvittää 6 unitaarisen tason suhteet ja sairauksien etenemisen sen mukaan. Kirjan sisältö myös osoittaa Kiinalaisten tunteneen hyvin yksityiskohtaisesti erilaisten yrttien vaikutukset ja kontraindikaatiot jo hyvin varhain.

Vuosina 1518–1593 elänyt Lǐ Shízhēn (李時珍) kirjoitti seuraavat tärkeät teokset:
Běncǎo gāngmù (本草纲目) - Lääkinnällisten yrttien yleiskokoelma
Bīnhú màixué (瀕湖脈學) - Tutkielma pulsseista
Qíjīng bāmài kǎo (奇經八脈考) - Ihmeellisten kanavien tutkielma


Muita taolaisia klassikoita

Yìjīng Shūogùazhuàn - 易經說卦傳 on hyvin merkittävä teos, joka kuvailee trigrammien olemusta. Perinteen mukaan myyttinen keisari Fúxī loi oktogramit, eli kahdeksasta trigrammista koostuvan järjestelmän. Näistä kahdeksasta trigrammista muodostuvat 64 heksagrammia ja Muutosten kirja Yìjīng (易經). Yìjīng Shūogùazhuàn on kommentaari, joka kuvailee trigrammien olemuksen. Sitä pidetään hyvin merkittävänä Fēngshuǐn harrastajien keskuudessa. Myös kiinalaisen lääketieteen kannalta teos on merkittävä, sillä vastaaviin prinsiippeihin jaetaan myös esimerkiksi ns. ihmeelliset kanavat. Jotkut vanhat lääketieteelliset traditiot käyttivät trigrammeja ja hexagrammeja myös kuvaamaan sairauksien kulkua, muuntumista ja hoitometodeja. Sùwèn esimerkiksi mainitsee, että on tunnettava myös Muutosten kirja, jotta voisi ymmärtää sairauksia.

Xīuzhēntú - 修真圖 Kuvaus todellisen kultivoinnista Xīuzhēntú on hyvin merkittävä ja tunnettu taolainen teos, jonka kopioita löytyy taolaisista temppeleistä ympäri Kiinaa. Teoksen alkuperäinen tekijä ei ole tiedossa, eikä tarkkaa tekemisen ajankohtaa tunneta. Teos on eräänlainen yhteenveto muinaisesta taolaisesta ihmiskäsityksestä. Nykyään teoksen kopioita löytyy koristamassa myös länsimaisia budosaleja, kiinalaisen lääketieteen klinikoita ja koteja.


Sivua päivitetty: 18.10.2010 16:26