Kiinalainenlaaketiede.fi

Akupunktion ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntemusta


Akupunktio

Akupunktio on monikäyttöisin ja lännessä tunnetuin hoitomenetelmä kiinalaisessa lääketieteessä. Perinteisesti kiinankielisen akupunktiotermin (zhēnjǐu 針灸) alle kuuluu myös moxibustio. Akupunktiossa pyritään pistämällä akupunktioneulalla akupisteisiin vaikuttamaan meridiaaneiksi tai kanaviksi kutsuttuihin qìn kulkuväyliin ja tasapainottamaan näin hoidettavan tilaa. Moxibustion vaikutus keskittyy enemmän lämmittämään, vahvistamaan yangia (aktiivisuutta) ja avaamaan etenkin kylmästä johtuvia salpautumia. Kun kiinalaisissa lähteissä puhutaan akupunktiosta, tarkoitetaan yleensä aina akupunktiota ja moxibustiota.

Useat varhaiset tekstit pitävät akupunktiota ja moxibustiota hyvin suuressa arvossa. Esimerkiksi merkittävin kiinalaisen lääketieteen klassikoista, Keltaisen keisarin sisäinen kaanon (Huángdì Nèijīng 黃帝內經), kuvaa pääasiassa vain akupunktiota. Hoitomuotona sen käytön on nähty olevan mahdollinen kaikissa tilanteissa, silloinkin kun ruuansulatus ei enää voinnut käsitellä yrttejä. Akupunktio on ollut myös hyvin käytännöllinen hoitomuoto, sillä se on vapauttanut lääkärin tarpeesta kuljettaa suurta määrää yrttejä ja hoitovälineitä.

Akupunktion muodot

Varhaiselle kiinalaisen lääketieteen kirjallisuudelle tuntuu olevan ominaista uskollisuus klassikoille ja niissä esitellyille teorioille. Vielä nykyäänkin teorioita perustellaan usein vanhimmissa lähteissä esitetyillä aksioomilla. "Perimyslinjoina" kulkenut hoitoperinne piti kuitenkin käytännössä sisällään hyvin eri tasoisia ja erilaisia hoitomuotoja. Akupunktio-nimitystä käytetään nykyäänkin hyvin laajasta kirjosta erilaisia hoitomuotoja. Osalla näistä hoitomuodoista on kuitenkin hyvin vähän yhteistä perinteisen kiinalaisen lääketieteen kanssa. Kiinalainen lääketiede voidaan itsessään jakaa karkeasti perinteiseen ja lääketieteelliseen kiinalaiseen lääketieteeseen. Akupunktio, joka on vain yksi kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista, voidaan kuitenkin jaotella paljon hajanaisempiin kenttiin.

Sivustolla esitelty jako erilaisiin akupunktion muotoihin perustuu pääasiassa käytettyihin tekniikoihin sekä näkemyksiin tekniikoiden takana. Jako on hyvin yleistävä ja karikatyyrimainen. Todellisuudessa jakoa on hyvin vaikea tehdä, koska tyylisuunnat sekoittuvat keskenään ja akupunktion tekijät lainailevat tekniikoita ja näkemyksiä eri tyylisuunnilta.Tyylisuuntien kuvaksessa käytetyt lähteet:
 1. Subhuti Dharmananda, Japanese acupuncture: Blind Acupuncturists, Insertion Tubes, Abdominal Diagnosis, and the Benten Goddess, http://www.itmonline.org/arts/japacu.htm
 2. Asaf Goldschmidt, The Evolution of Chinese Medicine - Song dynasty, 960 –1200, Routledge, 2009, ISBN 978-0-415-42655-8
 3. Henry McCann, Tung's Acupuncture - an Introduction, Journal of Chinese Medicine, Number 80, February 2006
 4. Miriam Lee, Master Tong's Acupuncture - an ancient alternative style in modern clinical practice, Blue Poppy Press, 1993, ISBN 978-0-936-18537-8
 5. Elisabeth Hsu, Innovation in Chinese Medicine, Cambridge University Press, 2001, ISBN: 0-521-80068-4
 6. Elisabeth Hsu, The transmission of Chinese medicine, Cambridge University Press, 1999,ISBN 0-521-64236-1
 7. Radha Thambirajah, Cosmetic Acupuncture, Churchill Livingstone, Elsevier, 2009, ISBN: 978-0-443-06954-3
 8. Paul U. Unschuld, Huang Di nei jing su wen - Nature, Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text, University of California Press, 2003, ISBN 978-0-520-23322-5
 9. Adrian White, Mike Cummings ja Jacqueline Filshie, An Introduction to Western Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, Elsevier, 2008, ISBN: 978-0-443-07177-5
 10. Wang Yajuan, Micro-Acupuncture in Practice, Churchill Livingstone, Elsevier, 2009, ISBN: 978-0-443-06732-7
 11. Hiromichi Yasui, History of Japanese Acupuncture and Moxibustion, Japan Institute of TCM Research, Current Japanese Acupuncture and Moxibustion 2010 (Volume 1, Special Edition), http://www.kaim.us/pdf/KAIM_special-CJA/KAIM_special-CJA_history.pdf

Sivua päivitetty: 17.03.2013 18:25